LET'S GO...

Nowe kierunki na UKW! Przejrzyj naszą ofertą rekrutacyjną!

prof. dr hab. Jacek Woźny

Miarą dynamicznego rozwoju naszej uczelni jest wzrost liczby profesorów, nowe unikatowe kierunki kształcenia oraz poszukiwani na rynku pracy absolwenci.

- prof. dr hab. Jacek Woźny