Umowy o współpracy
Sformalizowana współpraca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Sformalizowana współpraca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sformalizowana współpraca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

z innymi podmiotami regulowana jest na podstawie dokumentów o współpracy: listów intencyjnych, porozumień i umów.

WSPÓŁPRACA

Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nie ogranicza się jedynie do działań na rzecz własnej społeczności akademickiej czyli wspierania pracowników i studentów.

Wiemy, że wiele z dobrych pomysłów i wzorców może pochodzić z zewnątrz we współpracy z innymi uczelniami, firmami, władzami samorządowymi, organizacjami czy mediami.

Świadomość wzajemnych korzyści i szans, płynących ze współpracy, działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki znajduje swoje odzwierciedlenie w budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy nauką a gospodarką, kulturą czy oświatą.