Aktualności

Terminy składania wniosków

07 października 2016

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2016/2017 logowanie na wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach 17 października -23 października 2016 r.

czytaj całość…