Senat

REKTOR JAKO PRZEWODNICZĄCY

 • prof. dr hab. Jacek Woźny

PROREKTORZY

 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni - Prorektor ds. Finansów i Organizacji
 • dr hab. Marek Macko, prof. uczelni – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI

 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński – Instytut Geografii
 • prof. dr hab. Magdalena Czachorowska– Wydział Językoznawstwa 
 • prof. dr hab. Bernard Mendlik – Wydział Edukacji Muzycznej
 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak – Instytut Fizyki
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach – Wydział Pedagogiki
 • prof. dr hab. Anna Janosz – Wydział Edukacji Muzycznej
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek – Wydział Mechatroniki
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka – Wydział Językoznawstwa
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska – Wydział Pedagogiki
 • dr hab. Krzysztof Buśko, prof. uczelni – Instytut Kultury Fizycznej
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni – Wydział Mechatroniki
 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni – Wydział Psychologii
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni – Wydział Nauk Biologicznych
 • dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni - Instytut Prawa i Administracji
 • dr hab. Artur Laska, prof. uczelni - Wydział Nauk o Polityce i Administracji
 • dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni – Wydział Językoznawstwa
 • dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni – Wydział Nauk Biologicznych
 • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni –Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
 • dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni - Wydział Historyczny
 • dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni - Wydział Literaturoznawstwa

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Instutut Fizyki
 • dr Witold Brzeziński - Wydział Pedagogiki
 • dr Witold Kawalec - Wydział Edukacji Muzycznej
 • dr Monika Opioła-Cegiełka - Wydział Historyczny
 • dr Hubert Rabant - Instytut Geografii
 • dr Magdalena Trojankiewicz - Wydział Nauk Biologicznych

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

 • mgr Daniel Lisiński – Jednostka międzywydziałowa

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 • Andrzej Majewski – Samorząd Studencki
 • Adrian Kaczorowski – Samorząd Studencki
 • Wojciech Sarnacki - Samorząd Studencki
 • Damian Przybylski – Samorząd Studencki
 • Łukasz Nuckowski – Samorząd Studencki
 • Dominika Jankowska- Samorząd Studencki
 • Marta Woźniakowska - Samorząd Studencki
 • Marcin Pezda – Samorząd Studencki

PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

 • mgr Marta Rajewska

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 • mgr Jarosław Gurgul
 • mgr Karol Pawełkowski

UCZESTNICZĄCY Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr Renata Malak - Kanclerz
 • mgr Renata Stefaniak - Kwestor
 • dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - Dyrektor Biblioteki Głównej
 • przedstawiciel ZNP - dr Zbigniew Dziamski
 • przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - dr Andrzej Purat