Linguistica Bidgostiana
o czasopiśmie

"Linguistica Bidgostiana" (LB) to czasopismo redagowane w latach 2004–2012 w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej AB i UKW, publikowane przez wydawnictwo uczelniane.

Tytuł pisma zaproponował Śp. Profesor Edward Breza, Doctor Honoris Causa UKW.

Kontynuacją czasopisma są cztery woluminy rocznika Linguistica Bidgostiana. Series Nova (LBSN), redagowanego w latach 2015–2019 w Katedrze Gramatyki i Semantyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW. Periodyk ten wydawało „BEL Studio” w Warszawie.

kontakt

Redaktor Naukowy
prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak
e-mail: dyszak@ukw.edu.pl