Bydgoska Szkoła Transformacyjnego Opisu Składni Polskiej

o twórcy

Bydgoską szkołę transformacyjnego opisu składni polskiej stworzył Andrzej Otfinowski, który 1 września 1972 r. rozpoczął pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy. Podstawą prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych (wykładów, konwersatoriów i seminariów magisterskich) były teorie lingwistyczne związane z dominującym wówczas w językoznawstwie strukturalizmem (gramatyki transformacyjno-generatywne i semantyka generatywna). 

kontakt

prof. dr hab. Andrzej Dyszak
Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego
ul. Jagiellońska 11, p. 16, 85-067 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 322 98 39 wew. 22 
e-mail
: dyszak@ukw.edu.pl