Doktorat honoris causa

Michał Głowiński

15 maja 2018
czytaj całość

25 kwietnia 2018 r. po raz kolejny obchodziliśmy Święto Uczelni. Najważniejszym momentem uroczystości było nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Michałowi Głowińskiemu, wybitnemu filologowi, historykowi literatury polskiej i teoretykowi literatury. 

czytaj całość…

Bogusław Śliwerski

06 grudnia 2016
czytaj całość

5 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu. Ceremonia odbyła się podczas w Sali Koncertowej UKW w gmachu Copernicanum przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Bydgoszczy.

 

czytaj całość…

Bronisław Komorowski

23 maja 2013
czytaj całość

25 kwietnia 2013 roku tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzymał BronisławKomorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj całość…

Michał Kleiber

25 kwietnia 2012
czytaj całość

24 kwietnia 2012 podczas święta uczelni prof. dr hab. inż. Michałowi Kleiberowi, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk nadano tytuł Doktora Honoris Causa.

czytaj całość…

Henryk Mikołaj Górecki

14 września 2011
czytaj całość

Senat UKW uchwałą z dnia 31 marca 2009 roku nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, w uznaniu wielkich zasług dla polskiej kultury. Tytuł został nadany 24 kwietnia 2009 r. Odebrała go córka kompozytora Anna Górecka 30 listopada 2011 roku podczas 49. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

czytaj całość…

Karol Modzelewski

17 marca 2010
czytaj całość

20 marca 2009 roku, prof. Karol Modzelewski został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczystość odbyła się z okazji 28. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca.

czytaj całość…

Henryk Muszyński

17 marca 2010
czytaj całość

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał 25 kwietnia 2008 r. Prof. dr hab. Henryk Józef Muszyński, Metropolita Gnieźnieński. W 1985 roku Henryk Muszyński był biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej, następnie biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej od 1987 r., a 25 marca 1992 roku został Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim. 

czytaj całość…

Zbigniew Kwieciński

17 marca 2010
czytaj całość

Prof. zw. dr hab. nauk pedagogicznych, pedagogika ogólna, polityka oświatowa, socjologia edukacji. Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał 25 kwietnia 2007 roku.

czytaj całość…

Edward Breza

17 marca 2010
czytaj całość

Prof. zw. dr hab. językoznawstwa, historii języka polskiego, dialektologii i onomastyki. Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał 25 kwietnia 2006 roku.

czytaj całość…