Akty prawne

Zarządzenie Nr 10/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2020 r.)

Zarządzenie Nr 9/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 8/2020/2021 Rektora UKW z dnia 21 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 7/2020/2021 Rektora UKW z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 72/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zasad pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz innych formach kształcenia
Operacje:
20.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 6/2020/2021 Rektora UKW z dnia 19 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Operacje:
19.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim
hasła:
Operacje:
09.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski