Akty prawne

Zarządzenie Nr 59/2019/2020 Rektora UKW z dnia 12 maja 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 55/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-
2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

hasła:
Operacje:
14.05.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 58/2019/2020 Rektora UKW z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Operacje:
08.05.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 27/2019/2020 Senatu UKW z dnia 26 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim

hasła:
Operacje:
29.04.2020
publikacja: Paweł Januszewski