Akty prawne

Zarządzenie Nr 77/2021/2022 Rektora UKW z dnia 30 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
hasła:
Operacje:
30.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 75/2021/2022 Rektora UKW z dnia 20 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Operacje:
21.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 73/2021/2022 Rektora UKW z dnia 8 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 45/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Operacje:
09.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 12/2021/2022 Rektora UKW z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniające Pismo okólne nr 8/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2022 roku
Operacje:
09.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2021/2022 Rektora UKW z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pracowniczych podczas pracy, w drodze do i z pracy oraz studentów i doktorantów w czasie realizacji programu kształcenia.
Operacje:
07.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski