Akty prawne

Zarządzenie Nr 98/2020/2021 Rektora UKW z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zasad i trybu wyboru kandydata Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Operacje:
22.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 97/2020/2021 Rektora UKW z dnia 21 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
22.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 95/2020/2021 Rektora UKW z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2021/2022
Operacje:
22.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 94/2020/2021 Rektora UKW z dnia 14 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 82/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 92/2020/2021 Rektora UKW z dnia 9 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności UKW
hasła:
Operacje:
22.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 24/2020/2021 Rektora UKW z dnia 1 września 2021 r.

zmieniające Pismo okólne nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku
Operacje:
07.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 23/2020/2021 Rektora UKW z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
hasła:
Operacje:
02.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 22/2020/2021 Rektora UKW z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające Pismo okólne nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku
Operacje:
10.08.2021
publikacja: Paweł Januszewski