Akty prawne

Zarządzenie Nr 43/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji UKW na cele prowadzenia badań naukowych w roku 2021.
Operacje:
14.01.2021
publikacja: Sebastian Nowak

Zarządzenie Nr 42/2020/2021 Rektora UKW z dnia 10 stycznia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
Operacje:
12.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 11/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 164/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia modelu Zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opracowanego w ramach realizacji projektu "Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy"

Uchwała Nr 10/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2021 rok
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski