Akty prawne

Zarządzenie Nr 53/2019/2020 Rektora UKW z dnia 2 kwietnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 52/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 marca 2020 r.  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
03.04.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2019/2020 Rektora UKW z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Operacje:
27.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 22/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 21/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Operacje:
27.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 19/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kadencję 2020 r. - 2024 r.

Operacje:
27.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski