Akty prawne

Zarządzenie Nr 64/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
06.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 27/2020/2021 Senatu UKW z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku kultura i komunikacja - stacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, studia prowadzone w języku niemieckim od roku akademickiego 2021/2022.

Uchwała Nr 25/2020/2021 Senatu UKW z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022