Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 48/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zadania rzeczowe, komórka administracji

Zarządzenie Nr 47/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
struktura organizacyjna

Zarządzenie Nr 44/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 38/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów
zmiana, ustalenie, dokumenty

hasła: finanse
publikacja: 26.06.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia dokumentów które zobowiązany jest złożyć kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
określenie, dokumenty, kandydat, konkurs

hasła: kadra
publikacja: 17.06.2019 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 187/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia sposobu potwierdzenia efektów uczenia się na kierunku weterynaria – stacjonarne jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
ustalenie, sposób potwierdzenia, efekty uczenia się