Akty prawne

Zarządzenie Nr 70/2021/2022 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 59/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023
Operacje:
26.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 63/2021/2022 Rektora UKW z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2022 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
Operacje:
08.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 75/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2022/2023 zmian w programie studiów na kierunku prawo - studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 74/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2022/2023 zmian w programie studiów na kierunku prawo w biznesie - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski