Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2018/2019 Rektora UKW z dnia 15 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
procedura, rozliczanie, termin, wypłaty, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnprawne

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 4/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zasady, polityka, rachunkowość

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 6/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
rada, powołanie

hasła: kadra
publikacja: 15.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 67/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 września 2018 r.

uchylające Zarządzenie Nr 19/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy UKW

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
wprowadzenie, procedura, rozliczenie, terminy, wypłata

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 66/2017/2018 Rektora UKW z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 26.09.2018 Paweł Januszewski