Rady dziedzin

Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Tu znajdziesz informacje o posiedzeniach i uchwałach rad dziedzin. Rada dziedziny to organ kolegialny uniwersytetu nadający stopnie naukowe.

Rada dziedziny

Rada dziedziny jest organem kolegialnym nadającym stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Członkami rad dziedzin są profesorowie i profesorowie uczelni.

Na UKW działa 5 rad dziedzin nadających stopnie w 9 dyscyplinach. Radę Dziedziny Nauk Humanistycznych reprezentuje po 8 naukowców z 3 dyscyplin: historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Rada Dziedziny Nauk Społecznych liczy 23 członków z 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, pedagogiki i pscychologii. Pozostałe rady obejmują po jednej dyscyplinie: Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - biologię, Rada Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych - inżynierię mechaniczną, a Rada Dziedziny Sztuki - sztuki muzyczne.

Rady dziedzin prowadzą również postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego).

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora: dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii; dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa; dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku; dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce i administracji, pedagogika (od 1986 roku), psychologia; dziedzina sztuki w dyscyplinie: sztuki muzyczne.