Biuro ds. Stopni

Stopień doktora - procedury

Zagadnienia egzaminacyjne (przewód)

psychologia, pedagogika, sztuki muzyczne

Formularze

Formularze pomocne przy składaniu wniosku o nadanie stopnia doktora

Złożenie rozprawy

Opis procedury złożenia rozprawy, formularze do pobrania

Publikacje

Opis wymogów, jakie musi spełniać publikacja. Linki do wykazów czasopism i wydawnictw.

STUDIA DOKTORANCKIE: wniosek o wyznaczenie promotora

Zarządzenie Nr 12/2019/2020 - wzór wniosku o wyznaczenie promotora (dla studiów doktoranckich)

Osoby ze wszczętym przewodem

Wszczete przewody są prowadzone na dotychczasowych zasadach. Obsługa: Biuro ds. Stopni.

 

 

Regulamin

nadawania stopnia doktora

Koszty postępowania - studia doktoranckie, nowe postępowania

Art. 179 ust. 9. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce