Biuro ds. Stopni

Stopień doktora

Formularze

Formularze pomocne przy składaniu wniosku o nadanie stopnia doktora

Koszty przewodu

Zarządzenie Nr 80/2019/2020 - zasady naliczania kosztów przewodu doktorskiego oraz zasady zwalniania z opłat

Złożenie rozprawy

Opis procedury złożenia rozprawy, formularze do pobrania

Publikacje

Opis wymogów, jakie musi spełniać publikacja. Linki do wykazów czasopism i wydawnictw.

STUDIA DOKTORANCKIE: wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

Informacje dla doktorantów: zamiast otwarcia przewodu - wszczęcie postępowania (wniosek o wyznaczenie promotora, publikacja, egzamin z j. obcego)

STUDIA DOKTORANCKIE: wniosek o wyznaczenie promotora

Zarządzenie Nr 12/2019/2020 - wzór wniosku o wyznaczenie promotora (dla studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020)

Osoby ze wszczętym przewodem

Wszczete przewody są prowadzone zgodnie z dotychczasowymi zasadami i regulaminami. Obsługę postępowań zapewnia Biuro ds. Stopni.

 

 

Regulamin

Opis procedur i wymagań zwiazanych z doktoryzowaniem się na UKW.

  • tryb eksternistyczny
  • absolwenci szkoły doktorskiej
  • doktoranci

 

Zagadnienia egzaminacyjne: pedagogika, psychologia

  1. Egzamin doktorski - psychologia
  2. Literatura podstawowa - egzamin z pedagogiki

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora (9)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, inżynieria mechaniczna, nauki biologiczne, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia, sztuki muzyczne.