Biuro ds. Stopni

Zawiadomienia o obronach, otwarte przewody doktorskie

mgr Alicja Potorska (pedagogika)

Rozprawa doktorska w dysycplinie pedagogika nt.: "Diagnoza warunków tworzonych dzieciom w wieku poniemowlęcym w
wybranych placówkach wczesnej opieki i edukacji a rozwijanie przez nie autonomii i
samoregulacji" przygotowana pod opieką prof. dr hab Marii Deptuły oraz dr Blanki Poćwiardowskiej

mgr Żaneta Szlachcikowska

Rozprawa doktorska mgr Żanety Szlachcikowskiej pt. Językowo-prawny obraz zniesławienia i zniewagi  w Internecie przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Święcickiej (UKW).

mgr Justyna Leszcz (psychologia)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie psychologia nt.: „Efekty ćwiczenia uważności w oddziaływaniu  na style zachowania w konflikcie oraz zmienne kontrolowane: regulację, kontrolę emocji i myśli ruminacyjne"  przygotowaną pod opieką naukową dr Bohdana Pietrulewicza i (uprawnienia równoważne ze stopniem doktora habilitowanego zgodnie z art.20a  Ustawy o stopniach     naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki   z dnia 14.03.2003 z późn. zm.)

mgr Piotr Tomczyk (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie nauki o polityce i administracji nt.: „Prawo natury w myśli politycznej przedrewolucyjnej Ameryki"  przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Tomasza Budnikowskiego.

mgr Aleksandra Dzikowska-Światowiak (historia) - obrona 28 kwietnia 2021 r., godz. 10.00

Rozprawa dokotrska mgr Aleksandry Dzikowskiej-Światowiak Stefan Kirtiklis – działacz niepodległościowy, żołnierz, wojewoda Drugiej Rzeczypospolitej (1890-1951) przygotowana pod opieką naukową dra hab. Zdzisława Biegańskiego, prof. uczelni (UKW)

mgr Agata Borzyszkowska (psychologia)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie psychologia nt.: „Przebaczenie dyspozycyjne i wczesne nieadaptacyjne schematy a wybrane aspekty funkcjonowania w związkach intymnych kobiet pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Basińskiej, prof. uczelni.

mgr Justyna Białowąs (historia)

Rozprawa dokotrska mgr Justyny Białowąs Maciej z Gołańczy herbu Pałuka (ok. 1285-1368)przygotowana pod opieką naukową dra hab. Dariusza Karczewskiego, prof. uczelni (UKW)

mgr Karolina Szatkowska (psychologia)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie psychologia nt.: „SSytuacja psychospołeczna opiekunów rodzinnych osób wentylowanych mechanicznie w domu a funkcjonowanie w chorobie ich podopiecznych"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Basińskiej, prof. uczelni.

Publiczna obrona doktorska  mgr Karoliny Szatkowskiej odbędzie się  dnia 24 czerwcaa 2021 roku o godz. 11.00.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a98yuzfHjA5JONg2W7fwG8siLMO_PvUxrJCTvIGSMhz81%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f1b61a7-f24b-45dd-96e9-256076f23b54&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4

mgr Ewelina Gdaniec (historia) - obrona 7 kwietnia 2021 r., godz. 10.00

Rozprawa dokotrska mgr Eweliny Gdaniec "Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1947-1956)mgr Eweliny Gdaniec (Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1947-1956" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Andrzeja Zaćmińskiego, prof. uczelni (UKW)

mgr Katarzyna Sturmowska-Hinc (językoznawstwo) - obrona 7 lipca 2021 r. godz. 11.00

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Sturmowskiej-Hinc pt. Frazeologia gwarowa a kultura Kociewia przygotowana pod opieką naukową dr hab. Marii Pająkowskiej-Kensik (em. UKW).

mgr Adam Dudziak (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie nauki o polityce i administracji nt.: „Straże gminne/miejskie w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie kujawsko-pomorskim po 1989 roku"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Pawła Malendowicza, prof. uczelni.

Publiczna obrona doktorska  mgr. Adama Dudziaka odbędzie się  dnia 25 czerwca 2021 roku o goz.10.00.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6-bAu0Gcj9lzpnwqypqv8qzOLinbx5VG263wjWbSwSI1%40thread.tacv2/1623407865006?context=%7b%22Tid%22%3a%223ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4%22%2c%22Oid%22%3a%2233ed4715-a8bd-4e6d-8b89-588b28f49d5d%22%7d

mgr Piotr Walewicz (nauki o polityce i administracji) - obrona 18 czerwca 2021 r. godz.10.00

Rozprawa doktorska w dyscyplinie nauki o polityce i administracji nt.: „Legitymizacja wyzysku przyrody w dyskursie naukowym o stosunkach międzynarodowych: studium krytyczno-teoretyczne"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Artura Laski, prof. uczelni.

Publiczna obrona doktorska  mgr. Piotra Walewicza odbędzie się  dnia 18 czerwcaa 2021 roku o goz.10.00.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZcVbRgovc578XgvZzoJBh2rDQgH60Rz7Pdqjom6l1781%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b41598d-94f4-406b-ba80-4a705b45c02d&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4