Biuro ds. Stopni

Zawiadomienia o obronach, otwarte przewody doktorskie

mgr Aleksandra Dzikowska-Światowiak (historia) - obrona 28 kwietnia 2021 r., godz. 10.00

Rozprawa dokotrska mgr Aleksandry Dzikowskiej-Światowiak Stefan Kirtiklis – działacz niepodległościowy, żołnierz, wojewoda Drugiej Rzeczypospolitej (1890-1951) przygotowana pod opieką naukową dra hab. Zdzisława Biegańskiego, prof. uczelni (UKW)

mgr Agata Borzyszkowska (psychologia)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie psychologia nt.: „Przebaczenie dyspozycyjne i wczesne nieadaptacyjne schematy a wybrane aspekty funkcjonowania w związkach intymnych kobiet pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Basińskiej, prof. uczelni.

mgr Karolina Szatkowska (psychologia

Rozprawa doktorska w dyscyplinie psychologia nt.: „SSytuacja psychospołeczna opiekunów rodzinnych osób wentylowanych mechanicznie w domu a funkcjonowanie w chorobie ich podopiecznych"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Basińskiej, prof. uczelni.

mgr Ewelina Gdaniec (historia) - obrona 7 kwietnia 2021 r., godz. 10.00

Rozprawa dokotrska mgr Eweliny Gdaniec "Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1947-1956)mgr Eweliny Gdaniec (Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1947-1956" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Andrzeja Zaćmińskiego, prof. uczelni (UKW)

mgr Katarzyna Sturmowska-Hinc (językoznawstwo) - obrona 30 marca 2021 r. godz. 11.00

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Sturmowskiej-Hinc pt. Frazeologia gwarowa a kultura Kociewia przygotowana pod opieką naukową dr hab. Marii Pająkowskiej-Kensik (em. UKW).

mgr Adam Dudziak (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie nauki o polityce i administracji nt.: „Straże gminne/miejskie w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie kujawsko-pomorskim po 1989 roku"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Pawła Malendowicza, prof. uczelni.

mgr Piotr Walewicz (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska w dyscyplinie nauki o polityce i administracji nt.: „Legitymizacja wyzysku przyrody w dyskursie naukowym o stosunkach międzynarodowych: studium krytyczno-teoretyczne"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Artura Laski, prof. uczelni.

mgr Waldemar Szefliński (językoznawstwo) - obrona 16 lutego 2021 r. godz. 10.00

Rozprawa doktorska mgra Waldemara Szeflińskiego pt. Semantyczno-derywacyjna analiza antroponimów w komedii Arystofanesa pt. „Acharnejczycy” i ich przekładów na język angielski i polski przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Krystyny Tuszyńskiej (UAM).

mgr Magdalena Al-Sayadi (językoznawstwo) - obrona 27 listopada 2020 r. godz. 12.00

Rozprawa doktorska nt.: "Gramatical and lexical structure and the analysis of selected communication aspects in teh Khouban dialect in Yemen (Struktura gramatyczno-leksykalna i analiza wybranych aspektów komunikacyjnych w dialekcie Khouban w Jemenie)" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Jerzego Łaciny, prof. uczelni.

mgr Grzegorz Piotrowski (literaturoznawstwo) - obrona 20 listopada 2020 r. godzina 12.00

Rozprawa doktorska nt.: "Polskie doświadczenie nowoczesności. Kolej w literaturze dwudziestolecia międzywojennego" przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Wojciecha Tomasika.

mgr Katarzyna Zielińska (literaturoznawstwo) - obrona 13 listopada 2020 r. godzina 11.00

Rozprawa doktorska nt.: "Między odrzuceniem a afirmacją. Kobieta w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Ireneusza Szczukowskiego, prof. uczelni.