Biuro ds. Stopni

Zawiadomienia o obronach, otwarte przewody doktorskie

mgr Filip Świtkowski (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska  mgr. Filipa Świtkwoskiego nt.: „Funkcja kontrolna komisji parlamentarnych w zakresie bezpieczeństwa państwa prawa w XXI wieku na przykładzie modelu polskiego i amerykańskiego” przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Tomasza Kuczura.

mgr Justyna Szela-Adamska (sztuki muzyczne) - obrona 21 czerwca 2022 godzina 13.00

Rozprawa doktorska "Interpretacja muzyczna hymnu – Gloria in excelsis – na przykładzie śpiewu chorałowego oraz kompozycji Johna Ruttera i Boba Chilcotta" przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Grzegorza Oliwy (UR).

mgr Dagmara Suberlak (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska  mgr Dagmary Suberlakj nt.: „Współpraca Wielkiej Brytani i USA w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie Afganistanu" przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Adama Gwiazdy

mgr Miłosz Marcysiak (psychologia) - publiczna obrona 07.06.2022 godz.10.00

Rozprawa doktorska mgr. Miłosza Marcysiaka w dysycplinie psychologia nt.:"Wybrane podmiotowe korelaty zaangażowania i wypalenia zawodowego pielęgniarek
w opiece nad pacjentem terminalnie chorym" napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Ossowskiego.

mgr Lech Łbik (historia) - publiczna obrona 28.01.2022 godz. 11.30

Rozprawa dokotrska mgra Lecha Łbika (Życie religijne, społeczne i polityczne Prus krzyżackich na przełomie XIV i XV wieku w świetle cudów i kultu błogosławionej Doroty z Mątowówprzygotowana pod opieką naukową prof dra hab. Jacka Maciejewskiego (UKW)

mgr Anna Sobieraj-Betlińska (nauki biologiczne)

Rozprawa dokotrska mgr Anny Sobieraj-Betlińskiej (Rola środowisk ostojowych dla pszczół dziko żyjących (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) w krajobrazie rolniczym) przygotowana pod opieką naukową prof dra hab. Józefa Banaszaka (em. UKW)

mgr Oliwia Kowalczyk (językoznawstwo) - publiczna obrona 30.11.2021 godz. 10.00

Rozprawa dokotrska mgr Oliwii Kowalczyk (Autonomizacja procesu nabywania leksyki angielskiego specjalistycznego języka medycznego na poziomie szkolnictwa wyższego) przygotowana pod opieką naukową dr hab. Agnieszki Rypel, prof. uczelni (UKW)

mgr Andrzej Sitek (sztuki muzyczne) - obrona 16 listopada 2021 godzina 11.30

Rozprawa doktorska "Aspekty wykonawcze wybranych utworów Krzysztofa Grzeszczaka na chór jednorodny" przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Mariusza Kończala (UKW).

mgr Mateusz Adam Iwanowski (sztuki muzyczne) - obrona 16 listopada 2021 godzina 9.00

Rozprawa doktorska "Problematyka wykonawcza angielskiej wokalno-instrumentalnej muzyki barokowej na przykładzie Ody na urodziny Królowej Marii II - Come, ye sons of art away i Muzyki na pogrzeb Królowej Marii - Music for the Funeral of Queen Mary - Henry Purcella" przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Anny Janosz (UKW).

mgr Agnieszka Pazderska ( nauki o polityce i administracji) obrona doktorska:12.05.2022 godz.10.00

Rozprawa doktorska  mgr Agnieszki Pazderskiej nt.;„Empiryczne modele internetowej aktywności politycznej młodych dorosłych” przygotowana pod opieką naukową 

 dr hab.  Pawła Malendowicza, prof. uczelni oraz  dr. Wojciecha Trempały.

mgr Natalia Marcinkowska (nauki o polityce i administracji) - obrona doktorska: 3 marca 2022 roku

Rozprawa doktorska mgr Natalii Marcinkowskiej nt.: „Polityka edukacyjna Kuby oraz jej znaczenie w rozwoju wzajemnych relacji z wybranymi państwami” przygotowana pod opieką naukową dr hab. Mari Ewy Szatlach, prof. uczelni.