Biuro ds. Stopni

Zawiadomienia o obronach, otwarte przewody doktorskie

mgr Łukasz Cieślakowski (pedagogika) - obrona 09.03.2020

Rozprawa "Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w twórczości Józefa Bocheńskiego” przygotowana pod opieką  dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczelni oraz dr Elżbiety Okońskiej.

Publiczna obrona odbędzie się 9 marca 2020 roku  o  godzinie 12.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

mgr Paweł Bielicki (historia) - obrona 28.01.2020r.

Rozprawa na temat: "Bliski Wschód w ujęciu polskich polityków i publicystów emigracyjnych w Londynie w latach 1945-1956" przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Tadeusza Wolszy (UKW).

Publiczna obrona odbedzie się dnia 28 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku przy ul. Poniatowskiego 12, p.12 w Bydgoszczy.

 

mgr Piotr Kulpa (literaturoznawstwo) - obrona 10.01.2020 r.

Rozprawa na temat: "Mit nowoczesnego wynalazku. Rower w literaturze i kulturze polskiej przełomu XIX i XX wieku" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Marka Kurkiewicza, prof. uczelni (UKW).

Publiczna obrona odbedzie się dnia 10 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w Sali Senatu przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

 

Adam Sokołowski (nauki o polityce i administracji) - obrona 20.01.2020

Rozprawa "Determinanty polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego po przystąpieniu  Polski do NATO” przygotowywana pod opieką prof. dr. hab. Adama Gwiazdy.

Publiczna obrona odbedzie się 20 stycznia 2020 roku  o  godzinie 13.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

 

Aleksandra Rzyska (pedagogika)

Rozprawa "Reprezentacje uniwersytetu w dyskursie prasowym" przygotowywana pod opieką dr. hab. Heleny Ostrowickiej, prof. uczelni oraz  dr Dominik Chomik

Aleksandra Wolska (psychologia) - obrona 21.01.2020

Rozprawa "Osobowość a postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi" przygotowywana pod opieką dr. Bogdana Pietrulewicza, prof. uczelni

Publiczna obrona odbedzie się 21 lstycznia 2020 roku  o  godzinie 12.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Dominik Traczykowski (pedagogika) - OBRONA ODWOŁANA

Rozprawa "Pedagogiczne aspekty myśli Kazimierza Twardowskiego" przygotowywana pod opieką dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczeni oraz  dr. Witolda Brzezińskiego

Publiczna obrona, zaplanowana na 28 stycznia 2020 roku, została odwołana. 

Nowy termin obrony rozprawy doktorskiej nie został jeszcze wyznaczony.

 

Ewa Stępka-Tykwińska (psychologa)

Rozprawa "Elastyczność poznawcza i poczucie umiejscowienia kontroli w pracy a wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy policji" przygotowywana pod opieką dr hab. Małgorzaty Basińskiej, prof. uczelni oraz  dr Izabeli Grzankowskiej

Jarosław Ocalewski (psychologia) - obrona 10.01.2020

Rozprawa "Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w zmianie zachowań zdrowotnych w chorobie nowotworowej jelita grubego" przygotowywana pod opieką dr. hab. Pawła Izdebskiego, prof. uczelni

Publiczna obrona odbedzie się 10 stycznia 2020 roku  o  godzinie 12.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Łukasz Cieślakowski (pedagogika)

Rozprawa "Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w pracach Józefa Bocheńskiego" przygotowywana pod opieką dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczelni oraz  dr. Witolda Brzezińskiego

Monika Litwinow (pedagogika) - obrona 26 listopada 2019 roku

Rozprawa „Wartości doświadczane przez dzieci w toku edukacji innowacyjnej w przedszkolu” przygotowywana pod opieką prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej oraz  dr. Kazimierza Czerwińskiego.

Publiczna obrona odbedzie się 26 listopada 2019 roku  o  godzinie 8.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Rafał Materek (pedagogika)

Rozprawa "Aksjologiczny wymiar twórczości Alberta Camusa. Implikacje pedagogiczne." przygotowywana pod opieką prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej oraz  dr. Kazimierza Czerwińskiego