Biuro ds. Stopni

Zawiadomienia o obronach, otwarte przewody doktorskie

mgr Karolina Nowak (pedagogika)

Rozprawa doktorska w dysycyplinie pedagogika nt.: "Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży z zaburzeniami zachowania. Analiza indywidualnych przypadków w perspektywie oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych" przygotowana pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Kowalczyk, prof. uczelni oraz promotora pomocniczego dr Agnieszki Latoś.

mgr Marek Barszcz (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska w dysycyplinie nauki o polityce i administracji nt.: "Modele polityki społecznej w programach polskich partii i organizacji politycznych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"  przygotowana pod opieką naukową dr hab. Pawła Malendowicza, prof. uczelni.

mgr Szymon Borsich (pedagogika)

Rozprawa doktorska w dysycyplinie pedagogika nt.: "Zmiany zachodzące w zakresie wybranych podmiotowych czynników tworzących kontekst osiągnięć szkolnych uczniów klas IV-V i ich uwarunkowania" przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab.Marii Deptuły oraz promotora pomocniczego dr Jolanty Jarczyńskiej.

mgr Piotr Rumanowski (historia) - obrona 30.09.2020 r. godz. 9.30

Rozprawa doktorska nt.: "Misja malarstwa sakralnego w reformie Kościoła katolickiego w archidiakonacie pomorskim w latach 1563-1772" przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Zdzisława Kropidłowskiego.

Publiczna obrona doktorska mgra Piotra Rumanowskiego odbędzie się dnia 30 września 2020 roku o godz. 9.00 w Sali Senatu Uniwerystetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewcza 30 w Bydgoszczy.

mgr Adrianna Bartnicka (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska  w dyscyplinie nauki o polityce i administracja nt.: "Polityka turystyczna w Polsce w latach 2004-2020" przygotowana pod opieką naukową dr hab. Marii Ewy Szatlach, prof. uczelni.

mgr Małgorzata Tyszkowska (pedagogika)

Rozprawa doktorska w dysycyplinie pedagogika nt.: "Samoregulacja uczenia się uczniów klas czwartych szkoły podstawowej i jej wybrane uwarunkowania" przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Ewy Filipiak.

mgr Paulina Wenderlich (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska  w dyscyplinie nauki o polityce i administracji nt.: "Instytucja teatru zaangażowanego w przestrzeni życia publicznego na przykładzie Teatru Polskiego w Bydgoszczy" przygotowana pod opieką naukową dr hab. Janusza Golinowskiego, prof. uczelni.

Zbigniew Józef Osajda (sztuki muzyczne) - obrona 29.09.2020 godzina 12.00

Roprawa doktorska "Problematyka wykonawcza we współczesnych aranżacjach wybranych polskich pieśni patriotycznych w opracowaniu na Orkiestrę Dętą Quantum OSP w Rychwale" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Ryszarda Piotrowskiego, prof. uczelni (UKW).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 29 września 2020 roku o godzinie 12.00 w Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy.

Karolina Juszczyk (psychologia) - obrona 06.10.2020 godz. 12.00

Rozprawa doktorska nt.: "Rola stylu przywiązania i systemu wartości dla jakości związku rodziców dzieci z chorobą nowotworową" przygotowana pod opieką naukową dr hab. Pawła Izdebskiego, prof. uczelni.

Publiczna obrona doktorska mgr Karoliny Juszczyk odbędzie się dnia 6. października 2020 roku o godz. 12.00 w Sali Senatu Uniwerystetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewcza 30 w Bydgoszczy.

Klaudia Boniecka (psychologia) - obrona 15.09.2020 godz. 12.00

Rozprawa doktorska nt.: "Zmiany w wybrnych aspektach psychospołecznego funkcjonowania osób z nadwagą i otyłych uczestniczących w różnych terapiach odchudzających" przygotowywana pod opieką naukową dr. hab. Hanny Liberskiej.

Publiczna obrona  doktorska odbędzie się dnia 15 września 2020 roku o godz.12.00 w Sali Senatu  przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Łukasz Brzeziński (pedagogika) -obrona 11.09.2020 godz.12.00

Rozprawa doktorska  "Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych - możliwości i ograniczenia" przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Ryszarda Gerlacha oraz dr hab. Renaty Tomaszewskiej, prof. uczelni.

Publiczna obrona  doktorska odbędzie się dnia 11 września 2020 roku o godz.12.00 w Auli Atrium  przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

mgr Łukasz Cieślakowski (pedagogika) - obrona 09.03.2020

Rozprawa "Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w twórczości Józefa Bocheńskiego” przygotowana pod opieką  dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczelni oraz dr Elżbiety Okońskiej.

Publiczna obrona odbędzie się 9 marca 2020 roku  o  godzinie 12.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.