Biuro ds. Stopni

Stopień doktora habilitowanego - procedury

Regulamin

nadawania stopnia doktora habilitowanego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Procedura RDN

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habiltowanego (5)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora habilitowanego: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, nauki biologiczne.

Poradnik RDN

kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego