Biuro ds. Stopni

Stopień doktora habilitowanego - procedury

Regulamin

nadawania stopnia doktora habilitowanego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Procedura RDN

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Poradnik RDN

kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego