Biuro ds. Stopni

Stopień doktora habilitowanego

Regulamin

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Procedura RDN

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habiltowanego (5)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora habilitowanego: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, nauki biologiczne.