Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka (WNP)
 • prof. dr hab. Albert Kotowski (WH)

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Studentów

 • prof. dr hab. Roman Leppert (WPiP)
 • dr Ewa Puls (WH)
 • dr Barbara Waldon-Rudzionek (WNP)
 • dr Ewa Sokołowska (WKFZiT)
 • dr Karol Smoter (WAiNS)
 • dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. uczelni (WEM)
 • dr hab. Wiesław Urbaniak, prof. uczelni (WMFiT)

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Doktorantów

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak (WPiPs)
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni (WH)
 • dr inż. Michał Pakuła (WMFiT)