Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. uczelni (Wydział Psychologii)
 2. dr hab. Dariusz Karczewski, prof. uczelni (Wydział Historyczny)
 3. dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni (Wydział Pedagogiki)

Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów

 1. dr Anetta Głowacka-Penczyńska (Wydział Historyczny)
 2. dr Alicja Gonia (Wydział Nauk Geograficznych)
 3. dr Anna Rasmus (Wydział Psychologii)
 4. dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz (Wydział Pedagogiki)
 5. dr Tomasz Grzywacz (Instytut Kultury Fizycznej)
 6. dr hab. Marcin Skinder, prof. uczelni (Instytut Prawa i Ekonomii)

Rzecznik Dyscyplinarny dla Doktorantów:

 1. dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni (Wydział Literaturoznawstwa)
 2. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni (Wydział Językoznawstwa)
 3. dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki)
 4. dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni (Wydział Pedagogiki)
 5. dr hab. Mariusz Kończal (Wydział Edukacji Muzycznej)