Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka (Wydział Nauk Biologicznych)
 • prof. dr hab. Albert Kotowski (Wydział Historyczny)

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Studentów

 • prof. dr hab. Roman Leppert (Wydział Pedagogiki)
 • dr Ewa Puls (Wydział Historyczny)
 • dr Barbara Waldon-Rudzionek (Wydział Nauk Biologicznych)
 • dr Ewa Sokołowska (Instytut Kultury Fizycznej)
 • dr Karol Smoter Instytut Prawa i Ekonomii
 • dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. uczelni (Wydział Edukacji Muzycznej)
 • dr hab. Wiesław Urbaniak, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki)

Rzecznicy Dyscyplinarni dla Doktorantów

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak (Wydział Pedagogiki)
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni (Wydział Literaturoznawstwa)
 • dr inż. Michał Pakuła (Wydział Mechatroniki)