Komisje rektorskie

Rektorska Komisja ds. Organizacji i Rozwoju
Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni (Wydział Nauk Biologicznych)
Członkowie:

  • dr Marcin Skinder (Instytut Prawa i Ekonomii)
  • prof. dr hab. Albert Kotowski (Wydział Historyczny)
  • dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni (Instytut Kultury Fizycznej)
  • dr hab. Piotr Malinowski, prof. uczelni (Instytut Fizyki)
  • prof. dr hab. Janusz Trempała (Wydział Psychologii)
  • dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. uczelni (Wydział Edukacji Muzycznej)
  • mgr Renata Malak – Kanclerz