Komisje rektorskie

Rektorska Komisja ds. Organizacji i Rozwoju
Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. (WNP)
Członkowie:

  • dr Marcin Skinder (WAiNS)
  • prof. dr hab. Albert Kotowski (WH)
  • dr hab. Mariusz Zasada, prof. nadzw. (WKF,ZiT)
  • dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw. (WM,FiT)
  • prof. dr hab. Janusz Trempała (WPiP)
  • dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. nadzw. (WEM)
  • mgr Renata Malak – Kanclerz