Komisje rektorskie

Komisja Rektorska ds. Promocji i Współpracy na kadencję 2020-2024

Skład:

 • dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy - Przewodniczący
 • dr Monika Opioła-Cegiełka – przedstawiciel Kolegium I
 • dr Elżbieta Okońska – przedstawiciel Kolegium II
 • dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni – przedstawiciel Kolegium III
 • dr Kamila Sierzputowska – przedstawiciel Kolegium IV

Komisja Antymobbingowa

Skład:

 • mgr Renata Joppek-Kłaput – reprezentant Związku Zawodowego ZNP 
 • dr Alicja Kostencka – reprezentant Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” 
 • prof. dr hab. Piotr Kostyło – reprezentant grupy nauczycieli akademickich 
 • Roman Schulz – reprezentant pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 • mgr Monika Zielińska-Wódecka – osoba wskazana przez Rektora

Odwoławcza rektorska komisja do spraw kadry dla nauczycieli akademickich

Skład:
 • dr hab. Zbigniew Bukowski prof. uczelni – przewodniczący,
 • dr hab. Benedykt Odya prof. uczelni,
 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk,
 • Przedstawiciel ZNP – z głosem doradczym,
 • Przedstawiciel „NSZZ” Solidarność – z głosem doradczym