Akty prawne

Uchwała Nr 80/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 75/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej i artystycznej
hasła:
Operacje:
01.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 27/2020/2021 Senatu UKW z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w zakresie modyfikacji planu studiów i dostosowania programu kształcenia do standardów kształcenia nauczycieli od roku akademickiego 2020/2021.

Uchwała Nr 25/2020/2021 Senatu UKW z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 34/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022