Akty prawne

Uchwała Nr 75/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2022/2023 zmian w programie studiów na kierunku prawo - studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 74/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2022/2023 zmian w programie studiów na kierunku prawo w biznesie - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 73/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2022/2023 zmian w programie studiów na kierunku kryminologia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 72/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2022/2023 zmian w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 71/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2019/2020 zmian w programie studiów na kierunku filologia angielska - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 70/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2019/2020 zmian w programie studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko – rosyjska- studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 69/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2019/2020 zmian w programie studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko – arabska - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 68/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2019/2020 zmian w programie studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko – niemiecka - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 67/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz im. gen. R. Kuklińskiego na 2022 rok
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski