Akty prawne

Uchwała Nr 80/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 75/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej i artystycznej
hasła:
Operacje:
01.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 11/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 164/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia modelu Zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opracowanego w ramach realizacji projektu "Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy"

Uchwała Nr 10/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2021 rok
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 8/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za lata 2019-2020
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski