Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 114/2017/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2018 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 29.06.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 111/2017/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
uchylenie, system, jakość kształcenia

Uchwała Senatu Nr 107/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu  rekrutacji  na studia w roku akademickim 2018/2019
zmiana, rekrutacja