Jednostki ogólnouczelniane

 • Jednostki ogólnouczelniane podległe Prorektorowi ds. Finansów i Organizacji
 • Jednostki ogólnouczelniane podległe Prorektorowi ds. Nauki
  • Biblioteka UKW
   • Biblioteka Geograficzna
   • Biblioteka Psychologiczna
   • Oddział Czasopism
   • Oddział Gromadzenia Zbiorów
    • Sekcja kontroli
    • Sekcja Melioracji
   • Oddział Magazynów
   • Oddział Opracowania Zbiorów
   • Oddział Wolnego Dostępu
    • Sekcja Bibliotekarzy Dziedzinowych
    • Sekcja Obsługi Księgozbioru
   • Oddział Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników
    • Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych
   • Oddział Zbiorów Specjalnych
    • Pracownia Digitalizacji
   • Pełnomocnik ds. zasobów elektronicznych i szkoleń
   • Pracownia Pamięć Bydgoszczan i Regionu
   • Sekcja Informacji Naukowej
   • Sekcja informatyzacji
  • Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina
  • Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
  • Wydawnictwo
   • Magazyn
   • Poligrafia
   • Redakcja
 • Jednostki ogólnouczelniane podległe Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy
 • Jednostki ogólnouczelniane podległe Prorektorowi ds.Studenckich i Jakości Kształcenia
 • Jednostki ogólnouczelniane podległe Rektorowi