Pracownicy

kustosz dyplomowany

Weryho Maciej

mgr

52 32 66 424
weryho@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Pełnomocnik ds. zasobów elektronicznych i szkoleń

mgr Weryho Maciej