Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik ds. Informatycznych Systemów Obsługi Studentów 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Obronnych

  • mgr inż. Tadeusz Błażejewski

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Platformy Czasopism UKW

Pełnomocnik ds. Pomocy Psychologicznej

Pełnomocnik ds. Praw Studentów