Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Praw Studenta

  • dr hab. Tomasz Kuczur, prof. uczelni

Pełnomocnik ds. Programu ERASMUS+ i Studentów Zagranicznych

Pełnomocnik ds. Organizacji Procesu Kształcenia

Pełnomocnik ds. Systemu USOS

Pełnomocnik ds. Obronnych

  • mgr inż. Tadeusz Błażejewski

Pełnomocnik ds. Centrum Komunikacji Klinicznej w UKW

Pełnomocnik ds. Pomocy Psychologicznej

Pełnomocnik ds. Sportu