Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Praw Studentów

Pełnomocnik ds. Programu ERASMUS+ i Studentów Zagranicznych

Pełnomocnik ds. Organizacji Procesu Kształcenia

Pełnomocnik ds. Informatycznych Systemów Obsługi Studentów 

Pełnomocnik ds. Obronnych

  • mgr inż. Tadeusz Błażejewski

Pełnomocnik ds. Pomocy Psychologicznej