Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik ds. Informatycznych Systemów Obsługi Studentów 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Obronnych

  • mgr inż. Tadeusz Błażejewski

Pełnomocnik ds. Ochrony Własności Przemysłowej i Intelektualnej

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Pomocy Psychologicznej

Pełnomocnik ds. Platformy Czasopism UKW

Pełnomocnik ds. Praw Studentów

Pełnomocnik ds. rozwiązania konfliktów pracowniczych

Pełnomocnik ds. Dostępności Cyfrowej

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  • dr Kamila Sierzputowska
    e-mail: niejawne@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 150,
    ul. Chodkiewicza 30, pok. 103,
    Godziny pracy: wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00

Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci