Akty prawne

Uchwała Nr 3/2020/2021 Senatu UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany określonych przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej i artystycznej
Operacje:
07.12.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 31/2020/2021 Rektora UKW z dnia 1 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 30/2020/2021 Rektora UKW z dnia 1 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 95/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 24/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 18/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczyciela akademickiego
hasła:
Operacje:
26.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 27/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zasad składania oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji
hasła:
Operacje:
24.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 26/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 82/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemów Informatycznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
hasła:
Operacje:
24.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 25/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 75/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021
hasła:
Operacje:
24.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski