Akty prawne

Uchwała Nr 12/2019/2020 Senatu UKW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów uczelni o przedstawienie opinii oraz recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke
wystąpienie, wniosek, opinia, recenzja

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 11/2019/2020 Senatu UKW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke
powołanie, promotor

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 10/2019/2020 Senatu UKW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke
wszczęcie, postępowanie, tytuł

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 34/2019/2020 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji UKW na cele prowadzenia badań naukowych w roku 2020
środki finansowe, badania naukowe

hasła:
Operacje:
20.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30a/2019/2020 Rektora UKW z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła:
Operacje:
15.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski