Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 164/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - stacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
ustalenie, program studiów

Uchwała Nr 163/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
ustalenie, program studiów