Akty prawne

Uchwała Nr 65/2021/2022 Senatu UKW z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki o przyznanie nagrody ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
Operacje:
06.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2021/2022 Rektora UKW z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim
Operacje:
28.06.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 62/2021/2022 Rektora UKW z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Operacje:
24.06.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 64/2021/2022 Senatu UKW z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Operacje:
13.06.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 63/2021/2022 Senatu UKW z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia od roku akademickiego 2022/2023 programu studiów podyplomowych doskonalących Finanse publiczne w praktyce
Operacje:
13.06.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 62/2021/2022 Senatu UKW z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2022/2023 zmian w programie studiów na kierunku Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Operacje:
13.06.2022
publikacja: Paweł Januszewski