Akty prawne

Uchwała Nr 17/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Operacje:
27.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 16/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ministra za całokształt dorobku

hasła:
Operacje:
27.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 52/2019/2020 Rektora UKW z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
24.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2019/2020 Rektora UKW z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

hasła:
Operacje:
16.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
11.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 15/2019/2020 Senatu UKW z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2020 rok

Operacje:
06.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski