Akty prawne

Uchwała Nr 8/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za lata 2019-2020
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 7/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 6/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 40/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2021 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 39/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 36/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 83/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich
hasła:
Operacje:
04.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 34/2020/2021 Rektora UKW z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 31/2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu, do opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnym funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.