Akty prawne

Zarządzenie Nr 88/2020/2021 Rektora UKW z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)
hasła:
Operacje:
21.07.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 87/2020/2021 Rektora UKW z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2021 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
hasła:
Operacje:
21.07.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 50/2020/2021 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w zakresie modyfikacji planu studiów od roku akademickiego 2021/2022.

Uchwała Nr 49/2020/2021 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Inżyniera bezpieczeństwa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w zakresie modyfikacji planu studiów od roku akademickiego 2021/2022.