Akty prawne

Zarządzenie Nr 72a/2021/2022 Rektora UKW z dnia 8 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Operacje:
01.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 69/2021/2022 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Operacje:
26.08.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne nr 11/2021/2022 Rektora UKW z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydata do szkoły doktorskiej w 2022 roku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
Operacje:
24.08.2022
publikacja: Sebastian Nowak

Zarządzenie Nr 70/2021/2022 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 59/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023
Operacje:
26.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski