Akty prawne

Zarządzenie Nr 32/2020/2021 Rektora UKW z dnia 14 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji dla pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dotycząca zasad odbywania kwarantanny lub izolacji
hasła:
Operacje:
18.12.2020
publikacja: Paweł Januszewski