Akty prawne

Zarządzenie Nr 38/2019/2020 Rektora UKW z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zasady, przydzielanie

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski