Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 61/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów inżynieria techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, kierunek

hasła: dane osobowe
publikacja: 08.03.2019 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 60/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów inżynieria techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, specjalność

hasła: dane osobowe
publikacja: 08.03.2019 Paweł Januszewski