Komisje dyscyplinarne

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Gerlach (Wydział Pedagogiki)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Marek Mrówczyński (Wydział Prawa i Ekonomii)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:                              

 • dr Anna Nowakowska (Wydział Prawa i Ekonomii)
 • dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski (Wydział Prawa i Ekonomii)
 • dr Alicja Kostencka (Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej)
 • dr hab. inż. Jacek Czerniak, prof. uczelni (Wydział Informatyki)
 • dr hab. inż. Stepczyńska Magdalena, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej)
 • dr hab. Daria Mazur, prof. uczelni (Wydział Nauk o Kulturze)

Członkowie - studenci:

 • Monika Martek
 • Wiktoria Zdunowska

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr hab. Janusz Golinowski, prof. uczelni (Wydział Nauk o Polityce i Administracji)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni (Wydział Pedagogiki)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni (Wydział Psychologii)

Członkowie - doktoranci:

 • mgr Sylwia Wilczyńska-Aleksandrowicz
 • mgr Kamil Łażewski
 • mgr Marek Gniadek

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Marquardt, prof. uczelni  (Wydział Nauk Biologicznych)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni (Wydział Literaturoznawstwa)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:                  

 • dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni (Wydział Historyczny)

Członkowie – doktoranci:                

 • mgr Monika Szymańska-Walkiewicz
 • mgr Monika Bujewska 
 • mgr Paweł Oleksak 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr Rafał Pokrywka (Wydział Literaturoznawstwa)   
Zastępca Przewodniczącego: dr Katarzyna Chmielewska (Instytut Matematyki)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:

 • dr Joanna Janiszewska (Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów)
 • dr Joanna Szymczak  (Wydział Pedagogiki)
 • mgr Aleksandra Dąbrowska (Wydział Psychologii)
 • dr Hubert Rabant  (Wydział Nauk Geograficznych)                      

Członkowie – studenci:

 • Jakub Kiedos
 • Martyna Królak
 • Marta Orlich
 • Jakub Szczepaniak
 • Kamil Grabowski
 • Kamil Najdrowski

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr Katarzyna Smyczyńska (Wydział Literaturoznawstwa)
Zastępca przewodniczącego: dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn (Wydział Nauk Geograficznych)  

Członkowie - nauczyciele akademiccy:

 • dr Magdalena Bierzyńska-Sudoł (Wydział Nauk o Polityce i Administracji)
 • dr Agata Borzyszkowska (Wydział Psychologii)
 • dr Amelia Krawczyk-Bocian (Wydział Pedagogiki)
 • dr Bernardeta Iwańska-Cieślik (Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów)

Członkowie – studenci:

 • Zuzanna Pietrzak
 • Kordian Kędzierski
 • Nikoletta Ciesielska
 • Dariusz Mrugowski
 • Dominik Gąsiorowski
 • Wiktoria Zdunowska