Komisje dyscyplinarne

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Czarnecki (WEM)
Zastępca Przewodniczącego:  dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni Instytut Prawa i Ekonomii
Członkowie: 

 • dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. uczelni (Instytut Geografii)
 • prof. dr hab. Joanna Moraczewska (Wydział Nauk Biologicznych)
 • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska (Instytut Fizyki)
 • dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni (Instytut Filozofii)
 • dr hab. Aleksander Lasik, prof. uczelni (Wydział Historyczny)
 • Adrianna Konwińska (Samorząd Studencki)
 • Emilia Kochańska (Samorząd Studencki)

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący: dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. (Wydział Historyczny)
Członkowie:               

 • dr Tomasz Marquardt (Wydział Nauk Biologicznych)
 • dr hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. uczelni (Wydział Pedagogiki)
 • mgr Monika Szymańska (Samorząd Doktorantów)
 • mgr Robert Szatkowski  (Samorząd Doktorantów)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni (Wydział Nauk Biologicznych
Członkowie:               

 • dr Alicja Gonia (Instytut Geografii)
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni (Wydział Literaturoznawstwa)
 • mgr Małgorzata Wielgosz (Samorząd Doktorantów)
 • mgr Miłosz Chruściel (Samorząd Doktorantów)

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodniczący: dr Monika Nawrot-Borowska (Wydział Pedagogiki
Zastępca Przewodniczącego: dr Mariusz Klimczyk (Instytut Kultury Fizycznej
Członkowie:                                      

 • dr inż. Małgorzata Mazur (Wydział Nauk Biologicznych
 • dr Karolina Golinowska (Wydział Edukacji Muzycznej)
 • dr Andrzej Purat (Wydział Historyczny
 • dr Adam Jakuszewicz (Instytut Prawa i Ekonomii
 • dr Krzysztof Warmbier (Instytut Inżynierii Materiałowej
 • Adrianna Brzemińska (student)
 • Anna Bartnik (student)
 • Karolina Buczkowska  (student)
 • Marcin Pezda (student)
 • Marta Szychowska (student)
 • Marta Woźniakowska (student)
 • Alek Antypenko (student)
 • Emilia Kochańska (student)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodniczący: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni (Instytut Inżynierii Materiałowej)
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni (Wydział Literaturoznawstwa)

Członkowie:

 • dr Hanna Kryger-Styga (Wydział Nauk Biologicznych)
 • dr Alicja Gonia (Instytut Geografii)
 • dr Ludmiła Zając-Lamparska (Wydział Psychologii)
 • dr Piotr Komorowski (Wydział Edukacji Muzycznej)
 • dr Marek Mrówczyński (Instytut Prawa i Ekonomii)
 • Sławomir Łapczak (Samorząd Studencki)
 • Dominika Jankowska (Samorząd Studencki)
 • Juliusz Grochowalski (Samorząd Studencki)
 • Andrzej Majewski (Samorząd Studencki)
 • Maciej Skwierawski
 • Oliwia Kokoszewska
 • Oliwia Kiełpińska