Komisje dyscyplinarne

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Gerlach (Wydział Pedagogiki)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Marek Mrówczyński (Instytut Prawa i Ekonomii)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:                              

 • dr Dagmara Jaroszewska-Choraś (Instytut Prawa i Ekonomii)
 • dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski (Instytut Prawa i Ekonomii)
 • dr Alicja Kostencka (Instytut Kultury Fizycznej)
 • dr hab. inż. Jacek Czerniak, prof. uczelni (Instytut Informatyki)
 • dr hab. inż. Stepczyńska Magdalena, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej)
 • dr hab. Daria Mazur, prof. uczelni (Wydział Nauk o Kulturze)

Członkowie - studenci:

 • Patrycja Kowalska
 • Justyna Kwaśniewska

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr hab. Janusz Golinowski, prof. uczelni (Wydział Nauk o Polityce i Administracji)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni (Wydział Pedagogiki)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni (Wydział Psychologii)

Członkowie - doktoranci:

 • mgr Sylwia Wilczyńska
 • mgr Kamil Łażewski
 • mgr Marek Barszcz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Marquardt, prof. uczelni  (Wydział Nauk Biologicznych)
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni (Wydział Literaturoznawstwa)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:                  

 • dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni (Wydział Historyczny)

Członkowie – doktoranci:                

 • mgr Monika Szymańska
 • mgr Miłosz Chruściel
 • mgr Marta Rajewska

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr Rafał Pokrywka (Wydział Literaturoznawstwa)   
Zastępca Przewodniczącego: dr Katarzyna Chmielewska (Instytut Matematyki)

Członkowie – nauczyciele akademiccy:

 • dr Joanna Janiszewska (Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów)
 • dr Joanna Szymczak  (Wydział Pedagogiki)
 • mgr Aleksandra Dąbrowska (Wydział Psychologii)
 • dr Hubert Rabant  (Wydział Nauk Geograficznych)                      

Członkowie – studenci:

 • Bartosz Bagiński,
 • Jakub Kiedos,
 • Justyna Kwaśniewska,
 • Marcin Pezda,
 • Marta Woźniakowska
 • Patryk Wysopal.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów na kadencję 2020-2024

Przewodniczący: dr Katarzyna Smyczyńska (Wydział Literaturoznawstwa)
Zastępca przewodniczącego: dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn (Wydział Nauk Geograficznych)  

Członkowie - nauczyciele akademiccy:

 • dr Magdalena Bierzyńska-Sudoł (Wydział Nauk o Polityce i Administracji)
 • dr Joanna Bitner-Szulc (Wydział Psychologii)
 • dr Amelia Krawczyk-Bocian (Wydział Pedagogiki)
 • dr Bernardeta Iwańska-Cieślik (Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów)

Członkowie – studenci:

 • Aleksandra Dąbrowska,
 • Laura Rozmarynowska,
 • Magdalena Huzik-Pawlak,
 • Paulina Szramka,
 • Ryszard Kimmel,
 • Weronika Kaca.