Akty prawne

Pismo okólne Nr 4/2018/2019 Rektora UKW z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mgr Bernadety Ciborowskiej ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
powołanie, komisja egzaminacyjna, nauczyciel

hasła: komisja
publikacja: 13.12.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2018/2019 Rektora UKW z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych  ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019.
powołanie, komisja, opiniowanie, wnioski

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 6/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
rada, powołanie

hasła: kadra
publikacja: 15.10.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 17/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, powołanie

hasła: komisja
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 16/2017/2018 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego dotyczącego projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”
powołanie, zespół, projekt

hasła: komisja
publikacja: 03.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 15/2017/2018 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty kupna nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 34
powołanie, komisja przetargowa, oferta

hasła: komisja
publikacja: 03.07.2018 Paweł Januszewski