Akty prawne

Pismo okólne Nr 17/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, powołanie

hasła: komisja
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 16/2017/2018 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego dotyczącego projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”
powołanie, zespół, projekt

hasła: komisja
publikacja: 03.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 15/2017/2018 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty kupna nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 34
powołanie, komisja przetargowa, oferta

hasła: komisja
publikacja: 03.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 14/2017/2018 Rektora UKW z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 12/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych na kadencje 2016/2020
ordery, odznaczenia

hasła: komisja
publikacja: 22.06.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 12/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 czerwca 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 13/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 1 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Socjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
komisja socjalna

hasła: komisja
publikacja: 22.06.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 10/2017/2018 Rektora UKW z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 12/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych na kadencje 2016/2020
zmiana, powołanie

hasła: komisja
publikacja: 23.04.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 9/2017/2018 Rektora UKW z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, pismo okólne, powołanie, uczelniany zespół

hasła: komisja
publikacja: 19.04.2018 Paweł Januszewski