Akty prawne

Pismo okólne Nr 24/2020/2021 Rektora UKW z dnia 1 września 2021 r.

zmieniające Pismo okólne nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku
Operacje:
07.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 23/2020/2021 Rektora UKW z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
hasła:
Operacje:
02.09.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 22/2020/2021 Rektora UKW z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające Pismo okólne nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku
Operacje:
10.08.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 21/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniające Pismo okólne nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku

Pismo okólne Nr 20/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wskazania stanu prawnego doktorantów, którzy rozpoczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz nie otworzyli przewodów doktorskich do dnia 30 kwietnia 2019r., w zakresie obowiązków wynikających z § 38 ust. 2 pkt 1 i pkt 3) oraz ust. 3 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
hasła:
Operacje:
10.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne nr 18/2020/2021 Rektora UKW z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora uczelni do organizacji zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników UKW, innych osób prowadzących zajęcia na uczelni oraz studentów, którzy ukończyli 18 rok życia
Operacje:
04.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne nr 16/2020/2021 Rektora UKW z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora ds. organizacji na UKW zbierania sondażowych wstępnych deklaracji zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
hasła:
Operacje:
07.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski