Akty prawne

Pismo okólne Nr 12/2021/2022 Rektora UKW z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniające Pismo okólne nr 8/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2022 roku
Operacje:
09.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne nr 11/2021/2022 Rektora UKW z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydata do szkoły doktorskiej w 2022 roku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
Operacje:
24.08.2022
publikacja: Sebastian Nowak

Pismo okólne Nr 5/2021/2022 Rektora UKW z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2022 roku
hasła:
Operacje:
30.12.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 4a/2021/2022 Rektora UKW z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium rektora dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2021/2022
Operacje:
15.11.2021
publikacja: Paweł Januszewski