Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

W 2019 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, jako Uczelnia będąca spadkobiercą swoich poprzedniczek - Akademii Bydgoskiej (2000-2005), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), obchodzi jubileusz 50-lecia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z najmłodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju, w tym charakterze zaczął działalność 1 września 2005 roku, ale stoi za nim 50-letnia tradycja, której początki sięgają 1969 roku. Pierwsze indeksy otrzymało 300 żaków. Kadrę naukową stanowiło 24 samodzielnych pracowników i 36 doktorów. W okresie pierwszych pięciu lat uczelnię ukończyło ok. 2 tys. osób. Najszybszy rozwój rozpoczął się po przełomie roku 1989, kiedy to znacznie wzrosła liczba studentów oraz potencjał kadry naukowej. W 2000 roku nasza uczelnia zyskała miano Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Po pięciu latach - 21 kwietnia 2005 - Sejm RP uchwalił Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nastąpiło 13 maja 2005 roku. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. 

Wiedzę w naszym uniwersytecie przekazuje ponad 600 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest około 160 profesorów, w tym - 60 tytularnych. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego pracownicy uczestniczą w szkoleniach, projektach badawczych, współpracują z jednostkami polskimi i zagranicznymi. Obecnie nasi naukowcy biorą udział w wielu projektach europejskich. Od 2002 roku UKW może poszczycić się posiadaniem Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych POROCENT. 

Bogatą ofertę edukacyjną tworzy niemal 60 kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. 

UKW posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 13 dyscyplinach. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uzyskaliśmy w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w roku następnym w zakresie historii, w 2015 - językoznawstwa, 2017 - literaturoznawstwa, 2019 - nauk biologicznych). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w 11 dyscyplinach (historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, pedagogika, nauki o polityce i administracji, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa) oraz doktora w 13 dyscyplinach (historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia, sztuki muzyczne).

W ostatnich latach nasza uczelnia przyjmuje na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów. Obecnie studiuje u nas 8 tysięcy studentów.