Władze rektorskie

Rektor
prof. dr hab. Jacek Woźny

ul.J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 341 35 33
e-mail:  rektor@ukw.edu.pl

dyżury: wtorek 10:00-12:00, czwartek 10:00:-12:00

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Jarosław Burczyk

ul.J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19  180
e-mail: prorektor.nauka@ukw.edu.plnauka@ukw.edu.pl

dyżur: środa 9:00-12:00

Prorektor ds. Finansów i Organizacji 
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 242
fax. 52 34 19 142
e-mail: pror@ukw.edu.pl

dyżury: czwartek 10:00-14:00 (godzinę wizyty należy ustalać telefonicznie)

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 319
fax. 52 34 14 772
e-mail: dydaktyk@ukw.edu.pl

dyżury: środa 9:00-11:00, czwartek 9:00-11:00

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 144
e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl

dyżury: poniedziałek 9:00-11:00, środa 9:00-11:00