Wynajem powierzchni w UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje na wynajem aule, mniejsze sale dydaktyczne, przestrzeń uczelnianą i szereg innych usług pomocnych w organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Infrastruktura Uczelni to liczne obiekty usytuowane przede wszystkim w centrum Bydgoszczy. Zachęcamy Państwa do kontaktu po zapoznaniu się z naszym portfolio.

Akty prawne regulujące ofertę wynajmu powierzchni w UKW


Zarządzenie Nr 5/2021/2022 Kanclerza UKW z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek za najem pomieszczeń oraz obiektów sportowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Akty prawne dotyczące wynajmu w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu znajdują się na stronie CEKFiS UKW.

Zapraszamy również do organizowania w Bibliotece spotkań, wykładów i konferencji o charakterze komercyjnym. Do dyspozycji mamy sale konferencyjne i dydaktyczne. Wnioskodawca powinien zapoznać się z Regulaminem organizacji imprez, telefonicznie sprawdzić dostępność sal w wybranym terminie oraz złożyć wniosek. O przyjęciu imprezy do realizacji decyduje Kanclerz UKW.