Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych

Wydział Edukacji Muzycznej

Dziekan
prof. dr hab. Bernard Mendlik
e-mail: bmendlik@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 275

Wydział Historyczny

Dziekan
dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni
e-mail: m.g.zielinski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 59 200

Wydział Mechatroniki

Dziekan
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
e-mail: mkk@ukw.edu.pl 
tel. 52 32 57 613

Wydział Językoznawstwa

Dziekan
prof. dr hab. Magdalena Czachorowska

Wydział Literaturoznawstwa

Dziekan
dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni

Wydział Nauk Biologicznych

Dziekan
dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni

Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Dziekan
dr hab. Artur Laska, prof. uczelni
e-mail: dziekan.wnopia@ukw.edu.pl
tel: 52 325 92 30

Wydział Pedagogiki

Dziekan
dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni
e-mail: hostrowicka@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 308

Wydział Psychologii

Dziekan
prof. dr hab. Janusz Trempała
e-mail: tremjan@ukw.edu.pl
tel: +48 52 37 08 402

Instytut Filozofii

Dyrektor
prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
e-mail: dlukas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709

Instytut Fizyki

Dyrektor
dr hab. Angelika Baranowska- Łączkowska prof. uczelni
e-mail: angelika.baranowska@ukw.edu.pl
52 321 61 91 w. 58

Instytut Geografii

Dyrektor
dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. uczelni
e-mail:  zbigniew.podgorski@ukw.edu.pl
tel. 52 327 71 45 wew. 40

Instytut Informatyki

Dyrektor
dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni

Instytut Inżynierii Materiałowej

Dyrektor
dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni
e-mail: kmm@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 331

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Dyrektor
dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. uczelni
e-mail: r.sajna@ukw.edu.pl

Instytut Kultury Fizycznej

Dyrektor
dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni
e-mail: marzas@ukw.edu.pl
tel. 52 3231705

Instytut Matematyki

Dyrektor
dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni
paulina.szyszkowska@ukw.edu.pl

Instytut Nauk o Kulturze

Dyrektor
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

Instytut Prawa i Ekonomii

Dyrektor
dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni