Konferencje, seminaria

Przeciw państwu: antypaństwowe idee i działalność polityczna

10 grudnia 2018
czytaj całość

6 grudnia 2018 r. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował konferencję: Przeciw państwu: antypaństwowe idee i działalność polityczna.
Przedmiotem konferencji naukowej jest instytucja państwa i refleksja nad tym, jaką rolę pełnią idee, koncepcje, postawy i zachowania polityczne o zabarwieniu antypaństwowym w procesie ewolucji i kształtowania się instytucji państwowych.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Powstanie wielkopolskie w regionie bydgoskim. Refleksje 100 lat później

05 grudnia 2018
czytaj całość

5 grudnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy została zorganizowana konferencja z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego zatytułowana: Powstanie wielkopolskie w regionie bydgoskim. Refleksje 100 lat później. Konferencji towarzyszyła wystawa historyczna: Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej

03 grudnia 2018
czytaj całość

30 listopada 2018 r. Zakład Historii Sztuki i Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zorganizowały kolejną debatę o cywilizacji prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, tym razem sprofilowaną na szeroko rozumiane zagadnienie „domu pańskiego”, wiążące zarówno posiadłość szlachecką i magnacką, co i „dom boży” ufundowany z benefaktorskiego obowiązku oraz ku chwale „familii”.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konstruowanie pedagogiki zorientowanej na dziecko i jego rozwój - Ecole Moderne Celestyna Freineta

03 grudnia 2018
czytaj całość

30 listopada - 1 grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych na temat: Konstruowanie pedagogiki zorientowanej na dziecko i jego rozwój - Ecole Moderne Celestyna Freineta. Organizatorami wydarzenia byli: Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem i Rozwojem, Instytutu Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Województwo Kujawsko-Pomorskie.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

1918 - kino polskie wobec odzyskania niepodległości

20 listopada 2018
czytaj całość

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował konferencję: 1918 - kino polskie wobec odzyskania niepodległości. Odbywa się ona w dniach 19-21 listopada 2018 r. w Bibliotece UKW, jej organizatorami są: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa oraz Instytut Nauk Politycznych.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Spotkanie dotyczące projektu: Laboratoria nauk technicznych i ścisłych

19 listopada 2018
czytaj całość

15 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się pierwsze spotkanie branżowo-informacyjne projektu: Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach Konsorcjum uczelni, w którego składzie znajdują się również Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Lider) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najnowocześniejsza baza laboratoryjna w zakresie nauk ścisłych i technicznych, finansowana w ramach projektu, zostanie ukierunkowana na poszukiwanie i promowanie innowacyjnych pomysłów, produktów i usług.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922

25 października 2018
czytaj całość

24 października 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obyła się Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Bydgoszczy) i Towarzystwa Historii Edukacji na temat: Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922. Konferencję zorganizowały: dr Monika Opioła-Cegiełka z Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz dr Monika Nawrot-Borowska z Zakładu Teorii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki UKW.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Prawa Człowieka w Polsce - Perspektywa 25 Lat Ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

18 października 2018
czytaj całość

W 2018 roku Polska obchodzi 25 rocznicę przystąpienia do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z tej okazji Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania 17 października 2018 roku wspólnie zorganizowały konferencję naukową na temat: Prawa Człowieka w Polsce - Perspektywa 25 Lat Ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Inicjatywę wsparły również władze Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…