Konferencje, seminaria

I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością

08 października 2018
czytaj całość

W dniach 05-07.10.2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością. To pierwsza tego typu konferencja w Polsce, która podejeła tematykę organizacji studenckich dla osób z niepełnosprawnością. Organizatorem wydarzenia było Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW we współpracy z Samorządem Studenckim UKW oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych WSG. Natomiast partnerem był Parlament Studentów RP. Konferencja odbyła pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Zajęcia z projektu Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki 2.0

01 października 2018
czytaj całość

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczął realizację projektu pod tytułem: Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki 2.0, który będzie realizowany w latach 2018-2020. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 200 uczniów z klas VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest również popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań młodzieży. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów i laboratoriów, obejmują najciekawsze zagadnienia z takich dziedzin nauki jak: biologia, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, oraz język niemiecki. Pierwsze zajęcia biologiczne odbyły się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

EURODIM 2018 Europejska Konferencja Fizyki Defektów w Materiałach Izolujących

09 lipca 2018
czytaj całość

W dniach 8-13 lipca 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbywa się XIII Europejska Konferencja Fizyki Defektów w Materiałach Izolujących (EURODIM 2018). Europejskie konferencje serii EURODIM odbywają się co cztery lata, na przemian z Konferencjami Międzynarodowymi Fizyki Defektów w Materiałach Izolujących (ICDIM). Organizatorem konferencji jest Instytut Fizyki UKW. Ten cykl konferencji jest szerokim międzynarodowym forum dla nauki i technologii zjawisk związanych z defektami w materiałach krystalicznych i amorficznych z szeroką przerwą energetyczną. Skupiają one naukowców w celu dyskusji na tematy dotyczące chemii i fizyki defektów w ciałach stałych oraz ich wpływu na właściwości materiałów.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Międzynarodowe drogi wodne

19 czerwca 2018
czytaj całość

Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz Instytut Geografii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 14-16 czerwca 2018 r. zorganizowali konferencję naukową: Międzynarodowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój Bydgoszcz - Eberswalde - Berlin pod auspicjami Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszania Badań Erozji Rzek i Procesów Ujściowych przy Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa. W ramach konferencji odbyła się sesja jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin prof. dra hab. Zygmunta Babińskiego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Dzień dobry biznes

11 maja 2018
czytaj całość

10 maja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. Dzień Dobry Biznes. Wydarzenie zostało zainicjowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego a jego organizacją na UKW zajął się Dział Współpracy Społeczno-Gospodarczej. 
Oficjalnego powitania uczestników spotkania dokonał dr inż Dariusz Mikołajewski, Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW oraz Pan Bartłomiej Hanas, Dyrektor Regionu Kujawsko-Pomorskiego w BGK. 
Podczas I części spotkania studenci mieli okazję poznać historię przedsiębiorcy, który opowiedział jak wygląda jego przygoda z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej i droga do sukcesu.  Na własnym przykładzie zwrócił on uwagę na kilka istotnych aspektów z punktu widzenia młodego przedsiębiorcy, które pozwoliły zbudować mu dobrze prosperujący biznes jednocześnie charakteryzując największe zagrożenia czyhające na startupa.
Młodzi ludzi dowiedzieli się także o potencjalnych źródłach finasowania swoich ambitnych projektów - prowadzący całe wydarzenie Pan Tomasz Mielniczuk z Departamentu Komunikacji BGK, zwrócił uwagę na fakt,  jak istotnym jest poszerzanie swoich horyzontów o tematykę związaną z przedsiębiorczością jeszcze w trakcie studiów, tak aby w sytuacji pojawienia się najczęstszej przeszkody przy zakładaniu własnego biznesu przez młodego człowieka – deficytu funduszy na start -  skutecznie wykorzystywać wachlarz dostępnych na rynku Unijnych i Krajowych instrumentów finansowych skierowanych do startupów.  
Po konferencji odbyły się warsztaty, bo właśnie taka forma daje największe możliwości na interakcję i działanie. Jedna grupa odkrywała jak to jest być kreatywnym w biznesie, w tym samy czasie druga grupa uczyła się jak założyć firmę krok po kroku. 
Cieszymy się, że konferencja zgromadziła tak liczną reprezentację studentów różnych kierunków studiów, którzy po podczas wydarzenia niewątpliwie podnieśli swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zdecydowanie płynniej będą poruszać się po tematyce związanej prowadzeniem własnego biznesu. Trzymamy kciuki za nowe startupy!
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy

27 marca 2018
czytaj całość

W dniach 26-27 marca 2018 r. Zakład Literatury Powszechnej i Komparatystyki IFPiK UKW oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Komisja Komparatystyczna) zorganizowały konferencję naukową: Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy. Podczas konferencji można było usłyszeć: dr Wierę Meniok, organizatorkę znakomitych Festiwali Schulzowskich odbywających się Drohobyczu - miejscu urodzenia i tragicznej śmierci tego znakomitego polskiego pisarza, grafika, malarza, prowadzącą również Muzeum Schulza czy prof. Pawła Dybla, autora wydanej ostatnio książki: Mesjasz, który odszedł.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Rok 1968 - kultura, sztuka, polityka

27 marca 2018
czytaj całość

W dniach 26-28 marca 2018 r. na UKW została zorganizowana konferencja naukowa Rok 1968 - kultura, sztuka, polityka. Patronat nad nią objął Komitet Nauk o Sztuce PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami.

Rok 1968 był i pozostał jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii minionego stulecia. Zapisał się również jako chwila ważna dla przemian polskiej kultury, w tym dla literatury, teatru i filmu.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Odkrywając Wygotskiego

20 marca 2018
czytaj całość

W dniach 19-20.03.2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Odkrywając Wygotskiego. Socjo-historyczno-kulturowe podejście do rozwoju i edukacji. Rekonstrukcje i tropy historyczno-metodologiczne. Sympozjum I. Rozwojowe podejście do edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce.

Oryginalna socjo-historyczno-kulturowa teoria rozwoju Lwa S. Wygotskiego inspiruje badaczy na całym świecie do podejmowania licznych studiów teoretycznych, metodologicznych, inicjuje nowe projekty rozwojowo-badawcze, jest także zaproszeniem do rozwiązywania problemów (badawczych) współczesnej edukacji.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Forum Etyki Słowa

16 marca 2018
czytaj całość

15-16 marca 2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa Forum Etyki Słowa. Organizatorami wydarzenia są: UKW oraz Stowarzyszenie Etyki Słowa.
fot. A. Obiała

czytaj całość…