Konferencje, seminaria

Seminarium metodyczne pedagogiki resocjalizacyjnej

29 maja 2019
czytaj całość

28 maja 2019 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się I seminarium metodyczne pedagogiki resocjalizacyjnej. Było ono okazja do spotkania z praktykami, mówiono m.in.: o współpracy pedagoga szkolnego z innymi instytucjami gwarantem skutecznej resocjalizacji.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Edukacja włączająca - od teorii do praktyki

23 maja 2019
czytaj całość

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował 21 maja 2019 r. seminarium Edukacja włączająca - od teorii do praktyki.
Przemiany społeczno-gospodarcze, zapoczątkowane w latach 90-tych XX wieku w znacznym stopniu wpłynęły na zmianę podejścia do edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi promując włączanie jako jeden z najważniejszych czynników wspólnego funkcjonowania osób pełno- i niepełnosprawnych, nie tylko w systemie edukacji, ale we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Pytania do naukowca

20 maja 2019
czytaj całość

17 i 27 maja 2019 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zostało zorganizowane spotkanie naukowe pt. Pytania do naukowca. Dzieci i nauczycieli mogli uczestniczyć w 2 sesjach: Grzyby wokół nas (mgr Natalia Stokłosa i mgr Aleksandra Menka) oraz Bałtyk – od jeziora do morza (mgr Martyna Bąkowska, mgr Natalia Mrozińska i mgr Monika Szymańska). Wprowadzenie: prof. dr hab. Ewa Filipiak.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferencja o przyszłości mediów i komunikacji

09 maja 2019
czytaj całość

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW w dniach 7-8 maja 2019 r. zorganizowała międzynarodową konferencję The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication. Konferencja wpisuje się w obchody 50-lecia Uczelni, ale także 500-lecia dziedzictwa Leonarda da Vinci. W komitecie naukowym konferencji znaleźli się znani medioznawcy i komunikolodzy z Polski i innych krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Jamajki czy Kolumbii, a udział wzięli nie tylko badacze  z UKW i innych polskich ośrodków, lecz także z Indii, Brazylii, Ukrainy, Czech, Rosji, Finlandii, Węgier, Hiszpanii, Nigerii, USA, Turcji, Iranu, Filipin, Malawi czy Hong Kongu.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Seminarium o chorobach rzadkich w pedagogice specjalnej

11 kwietnia 2019
czytaj całość

9 kwietnia 2019 r. Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Fundacja Angelmana w Łodzi zorganizowały Seminarium Choroby Rzadkie w Pedagogice Specjalnej. Dyskutowano na temat złożonych potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych dziecka z chorobą rzadką z perspektywy terapeuty. Do wygłoszenia referatów zaproszono terapeutów, specjalistów, którzy pracują z dziećmi z chorobą rzadką, w tym z zespołem Angelmana, chorobą Bourneville’a-Pringle’a, Recklinghausena, zespołem Pierre’a-Robin’a.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferencja o przestępczości gospodarczej

05 kwietnia 2019
czytaj całość

3 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został zorganizowana Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Przestępczość gospodarcza.
Organizatorzy: Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych UKW.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Półtora dnia w Bydgoszczy z praktyką translacji

15 marca 2019
czytaj całość

w dniach 13-14 marca 2019 r. w Bibliotece UKW odbyła się konferencja naukowa Półtora dnia w Bydgoszczy z praktyką translacji. Konferencja była skierowana nie tylko do filologów, ale do szerokiego spektrum korzystających z tej kultury, w której odgrywa on zasadniczą rolę: począwszy od czytania jako rodzaju przekładu, przez analizę i interpretację aż po przekład filologiczny. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…