Konferencje, seminaria

Seminarium o chorobach rzadkich w pedagogice specjalnej

11 kwietnia 2019
czytaj całość

9 kwietnia 2019 r. Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Fundacja Angelmana w Łodzi zorganizowały Seminarium Choroby Rzadkie w Pedagogice Specjalnej. Dyskutowano na temat złożonych potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych dziecka z chorobą rzadką z perspektywy terapeuty. Do wygłoszenia referatów zaproszono terapeutów, specjalistów, którzy pracują z dziećmi z chorobą rzadką, w tym z zespołem Angelmana, chorobą Bourneville’a-Pringle’a, Recklinghausena, zespołem Pierre’a-Robin’a.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferencja o przestępczości gospodarczej

05 kwietnia 2019
czytaj całość

3 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został zorganizowana Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Przestępczość gospodarcza.
Organizatorzy: Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych UKW.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Półtora dnia w Bydgoszczy z praktyką translacji

15 marca 2019
czytaj całość

w dniach 13-14 marca 2019 r. w Bibliotece UKW odbyła się konferencja naukowa Półtora dnia w Bydgoszczy z praktyką translacji. Konferencja była skierowana nie tylko do filologów, ale do szerokiego spektrum korzystających z tej kultury, w której odgrywa on zasadniczą rolę: począwszy od czytania jako rodzaju przekładu, przez analizę i interpretację aż po przekład filologiczny. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

01 marca 2019
czytaj całość

26 lutego 2019 r. odbyło się seminarium: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowane przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych UKW. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji, Inspektoratu Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Przeciw państwu: antypaństwowe idee i działalność polityczna

10 grudnia 2018
czytaj całość

6 grudnia 2018 r. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował konferencję: Przeciw państwu: antypaństwowe idee i działalność polityczna.
Przedmiotem konferencji naukowej jest instytucja państwa i refleksja nad tym, jaką rolę pełnią idee, koncepcje, postawy i zachowania polityczne o zabarwieniu antypaństwowym w procesie ewolucji i kształtowania się instytucji państwowych.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Powstanie wielkopolskie w regionie bydgoskim. Refleksje 100 lat później

05 grudnia 2018
czytaj całość

5 grudnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy została zorganizowana konferencja z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego zatytułowana: Powstanie wielkopolskie w regionie bydgoskim. Refleksje 100 lat później. Konferencji towarzyszyła wystawa historyczna: Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego.

fot. A. Obiała

czytaj całość…