Władze administracyjne

Kanclerz
mgr Renata Malak

ul.Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel: (52) 341 34 64

fax. (52) 360 82 06

e-mail: kanclerz@ukw.edu.pl

Zastępca Kanclerza
mgr Mariola Majorkowska

ul.Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel: (52) 341 34 64

fax. (52) 360 82 06

e-mail: kanclerz@ukw.edu.pl

Kwestor
mgr Renata Stefaniak

ul.Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz
e-mail: kwestor@ukw.edu.pl
tel: (52) 341 92 06

Zastępca Kwestora 
mgr Arletta Szyińska

ul.Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

e-mail: arletta@ukw.edu.pl

tel: (52) 341 92 84