Władze administracyjne

Kanclerz
mgr Renata Malak

ul.Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: (52) 341 34 64
e-mail: kanclerz@ukw.edu.pl

Zastępca Kanclerza
mgr Mariola Majorkowska

ul.Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: (52) 341 34 64
e-mail: kanclerz@ukw.edu.pl

Kwestor
mgr Renata Stefaniak

ul.Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: (52) 341 92 06
e-mail: kwestor@ukw.edu.pl

Zastępca Kwestora 
mgr Magdalena Kruszka

ul.Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: (52) 341 92 84
e-mail: magdakr@ukw.edu.pl