Akty prawne

Uchwała Nr 76/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie opinii dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania w zakresie nauczania i kształcenia kadr naukowych.
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 75/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 74/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów na kierunku biotechnologia – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 73/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów na kierunku biotechnologia – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 72/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów na kierunku biologia – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 71/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów na kierunku biologia – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 70/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od roku akademickiego 2024/2025 programu studiów na kierunku socjoinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 69/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów na kierunku matematyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 68/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów na kierunku mechatronika – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 67/2023/2024 Senatu UKW z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2024/2025 zmian w programie studiów na kierunku psychologia – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
17.07.2024
publikacja: Paweł Januszewski