Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa RODZICIELSTWO I RODZINA. (RE)KONSTRUKCJE ŻYCIA CODZIENNEGO - 23 marca 2020

Wydział Pedagogiki, Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Konferencja Naukowa Polska oraz Unia Europejska w globalnym wirze zmian - 18 grudnia 2019 roku

 Instytut  Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprasza na Konferencję Naukową: Polska  oraz Unia Europejska w globalnym wirze zmian, która odbędzie się 18 grudnia 2019 roku.

Konferencja Naukowo-Metodyczna kończąca projekt „Niebieskoocy” w naszej szkole - 28 listopada 2019

28 listopada 2019 roku w Bibliotece UKW odbędzie się Konferencja Naukowo-Metodyczna kończąca projekt:„Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej zrealizowany w ramach grantu przyznanego prof. dr hab. Marii Deptule i mgr Szymonowi Borsich z UKW przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rzecz realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów - 4 grudnia 2019

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zaprasza młodych badaczy mediów i komunikacji do udziału w IV Ogólnopolskim Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. Tegoroczna edycja odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Bydgoszczy.

Konferencja filozoficzna - Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia - 15-16 listopada 2019 roku

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa) oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz) zapraszają na ogólnopolską konferencję filozoficzną pt. „Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia”. Spotkanie odbędzie się 15-16 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konferencje