Słuchacze siedzący na auli bibliotecznej podczas konferencji Słuchacze siedzący na auli bibliotecznej podczas konferencji

Święto muzeów uczelnianych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

To były niezwykle intensywne trzy dni! 18 godzin obrad, 45 wystąpień, otwarcie wystawy, zwiedzanie Bydgoszczy, dwa koncerty.  

Za nami ogólnopolska konferencja naukowa „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” organizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (25 – 27 października 2023 r.). W tym roku gospodarzem tego wydarzenia był m.in. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Przedsięwzięcie współorganizowali: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, a także nasze uczelniane jednostki: Muzeum Uniwersyteckie (Biblioteka UKW) oraz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli kilkudziesięciu muzeów uczelnianych z całej Polski.  

Obrady w Bibliotece Uniwersyteckiej rozpoczęły wystąpienia okolicznościowe Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacka Woźnego, Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki dra Marka Chamota, prof. WSG oraz Prezesa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych prof. Huberta Kowalskiego.

Nim muzealnicy przystąpili do naukowego dyskursu, w bibliotecznym holu otwarto wystawę planszową „Co nam zostało z tamtych lat? Kultura studencka w Bydgoszczy i Toruniu w latach 60., 70. i 80. XX w.” przygotowaną przez Muzeum Uniwersyteckie UKW. Ekspozycję w tej lokalizacji można oglądać do połowy listopada.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był relacji muzeów uczelnianych z miastem. Panel zatytułowany „Uczelnie, ich muzea i kolekcje w relacjach z otoczeniem społecznym i administracyjnym miasta i regionu” prowadziły przedstawicielki Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Debatowano nad rolą i znaczeniem dziedzictwa akademickiego, a także nad wyzwaniami, jakie stoją przed muzeami funkcjonującymi w strukturach szkół wyższych.  Mowa była o roli muzeów uczelnianych w przestrzeni miejskiej oraz odpowiedzialności społecznej. O potrzebie inkluzywności, partycypacji i teorii trzeciego miejsca mówiła dr Aleksandra Jankowska z Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, o transgranicznym wymiarze muzeum działającego w strukturach Wydziału Historycznego UKW opowiadał prof. Marek Zieliński.

Intensywny dzień obrad zakończył znakomity koncert piosenek lat. 60. i 70. w wykonaniu studentów Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego oraz Muzeum Uniwersyteckiego. Następnie w auli Biblioteki debatowano nad kulturą studencką. Usłyszeliśmy o działalności artystycznej studenckiej braci w szesnastu ośrodkach, m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej czy w naszej bydgoskiej Alma Mater. O źródłach do badań nad kulturą studencką w zbiorach Biblioteki UKW opowiadała dr Aldona Chlewicka, zaś  działalność studenckich zespołów muzycznych przybliżył dr Sławomir Łaniecki (Muzeum Uniwersyteckie). Tego dnia zaprezentowały się również nowe jednostki. Muzeów uczelnianych przybywa. Obecnie jest ich już ponad 100! Drugi dzień konferencji uświetnił występ Eljazz Quartet w Muzeum Wodociągów.

Gospodarzem ostatniego dnia konferencji była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, w której strukturach również funkcjonuje muzeum uczelniane - znane i lubiane Muzeum Fotografii! Obrady oscylowały wokół dwóch zagadnień: polskim szlaku akademickim oraz sposobach upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa uczelni. Debacie towarzyszyła sesja posterowa, na której zaprezentowało się 11 jednostek.

Trzydniowa konferencja „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” pokazała siłę i ambicje muzeów uczelnianych. Spotkanie w tak szerokim gronie umożliwiło wymianę doświadczeń. Poruszono wiele ważnych problemów. Stawiamy nowe pytania, szukamy odpowiedzi. Inkluzywność, czy ekskluzywność, odwaga badacza, czy odpowiedzialność kustosza, zarządzanie kulturą czy jej autonomia.

Więcej o konferencji oraz fotorelacja na stronach Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego (Wydział Historyczny) oraz Muzeum Uczelnianego (Biblioteka UKW).


oprac. dr Aleksandra Sara Jankowska