Akty prawne

Zarządzenie Nr 72/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2018/2019
powołanie, komisja, student

hasła: komisja
publikacja: 28.09.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 16/2018/2019 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2019 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa

hasła: finanse
publikacja: 03.01.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2018/2019 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 10/2018/2019 Rektora UKW z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad określających honoraria recenzentów oraz dystrybucję egzemplarzy bezpłatnych
zasady, dystrybucja

publikacja: 20.11.2018 Paweł Januszewski