Akty prawne

Zarządzenie Nr 32/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie podstawowej struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin organizacyjny

hasła: regulamin
publikacja: 16.05.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenie parkingu niestrzeżonego przy ul. Ogińskiego 1 w Bydgoszczy
regulamin, korzystanie, miejsca parkingowe

hasła: regulamin
publikacja: 26.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 29/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r.

sprawie Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, wynagradzanie

hasła: regulamin
publikacja: 26.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 28/2018/2019 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)
składanie, archiwizacja, prace dyplomowe

publikacja: 10.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 27/2018/2019 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
instrukcja kancelaryjna, jednolity wykaz, akta

Zarządzenie Nr 25/2018/2019 Rektora UKW z dnia 5 marca 2019 r.

sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wysokość, wynagrodzenie, wychowawcy

hasła: finanse
publikacja: 12.03.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 24/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w ramach realizowanych umów cywilnoprawnych
podwyższone koszty, przychody, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 23/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy.
zmiana, CEKFiS

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski