Akty prawne

Zarządzenie Nr 69/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2019 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, dotacje przedmiotowe, finansowanie

hasła:
Operacje:
01.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 68/2018/2019 Rektora UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych przez nauczycieli akademickich na podstawie stosunku pracy oraz mianowania

hasła:
Operacje:
01.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 67/2018/2019 Rektora UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin przepracowanych na studiach stacjonarnych w ramach usług edukacyjnych na podstawie umowy cywilnoprawnej
wynagrodzenia, umowa cywilnoprawna, studia stacjonarne

hasła:
Operacje:
01.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 53/2019/2020 Rektora UKW z dnia 2 kwietnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 52/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 marca 2020 r.  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
03.04.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 52/2019/2020 Rektora UKW z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
24.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2019/2020 Rektora UKW z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Operacje:
27.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski