Akty prawne

Zarządzenie Nr 64/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
06.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 63/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
29.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 62/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
22.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2020/2021 Rektora UKW z dnia 12 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
15.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 59/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
31.03.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 55/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 marca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 października 2020 r.)