Akty prawne

Zarządzenie Nr 77/2021/2022 Rektora UKW z dnia 30 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
hasła:
Operacje:
30.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 75/2021/2022 Rektora UKW z dnia 20 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Operacje:
21.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 73/2021/2022 Rektora UKW z dnia 8 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 45/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Operacje:
09.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72a/2021/2022 Rektora UKW z dnia 8 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Operacje:
01.09.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 70/2021/2022 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 59/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023
Operacje:
26.07.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 69/2021/2022 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Operacje:
26.08.2022
publikacja: Paweł Januszewski