Akty prawne

Zarządzenie Nr 53/2018/2019 Rektora UKW z dnia 9 lipca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020
ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 10.07.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2018/2019 Rektora UKW z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie określenia wzorów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne, opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich oraz opłat pobieranych od cudzoziemców.
określenie, wzory, umowy

hasła: finanse
publikacja: 10.07.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2018/2019 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie Nr 39/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
zmiana

hasła: finanse
publikacja: 05.07.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zadania rzeczowe, komórka administracji

Zarządzenie Nr 47/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
struktura organizacyjna

Zarządzenie Nr 44/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 38/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów
zmiana, ustalenie, dokumenty

hasła: finanse
publikacja: 26.06.2019 Paweł Januszewski