Akty prawne

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Kanclerza UKW z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze” – ETAP I
hasła:
Operacje:
28.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2019/2020 Kanclerza UKW z dnia 21 października 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2014/2015 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie korzystania z parkingów przy obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, kanclerz

hasła:
Operacje:
24.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Kanclerza UKW z dnia 8 listopada 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2014/2015 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie korzystania z parkingów przy obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, korzystanie, parking

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Kanclerza UKW z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2014/2015 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie korzystania z parkingów przy obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, korzystanie, parking

hasła:
Operacje:
12.09.2018
publikacja: Paweł Januszewski