Akty prawne

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Kanclerza UKW z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2014/2015 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie korzystania z parkingów przy obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, korzystanie, parking

hasła: regulamin
publikacja: 12.09.2018 Paweł Januszewski