Akty prawne

Zarządzenie Nr 4/2021/2022 Kanclerza UKW z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia stawek za 1 m2 najmu w mieszkaniach służbowych w budynkach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz ceny podgrzania 1 m3 wody
Operacje:
27.05.2022
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2021/2022 Kanclerza UKW z dnia 28 grudnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 2/2019/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych za świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Operacje:
31.12.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Kanclerza UKW z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze” – ETAP I
hasła:
Operacje:
28.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski