Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp UKW/DZP-281-D-117/2021

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/39310/details

Operacje:
16-09-2021, 11:31
publikacja: Agnieszka Malinowska
16-09-2021, 11:31
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp UKW/DZP-281-D-113/2021

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego i mikroskopowego oraz drobnych urządzeń dla realizacji grantów przedwdrożeniowych w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0", projektu RID oraz projektu „Stawiamy na rozwój UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/38083/details

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp UKW/DZP-281-D-88/2021

Aplikacja mobilna i serwerowa do systemu nawigacji wewnątrzbudynkowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/38082/details

Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp, nr postępowania: UKW/DZP-281-R-112/2021

Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w bloku F kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na funkcję laboratoriów nauk technicznych i ścisłych wraz z robotami towarzyszącymi oraz zabezpieczenie przeciwwodne budynku wraz z wymianą podestu wejściowego i utwardzeniem terenu.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/37456/details

Operacje:
24-08-2021, 14:50
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
07-09-2021, 08:55
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp UKW/DZP-281-D-97/2021

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, POMIAROWEGO I MIKROSKOPOWEGO ORAZ DROBNYCH URZĄDZEŃ DLA REALIZACJI GRANTÓW PRZEDWDROŻENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0" oraz  PROJEKTU RID

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/36557/details

Operacje:
12-08-2021, 13:53
publikacja: Kamila Dziewanowska
12-08-2021, 13:55
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp, nr postępowania: UKW/DZP-281-R-108/2021

Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i rozbiórce stanowiąca ETAP II inwestycji pn.: "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 15/2 i 17 w obrębie 168."

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/36423/details

 

Operacje:
11-08-2021, 13:00
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
07-09-2021, 08:54
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp, nr postępowania: UKW/DZP-281-R-89/2021

Roboty budowlane, polegające na renowacji elewacji frontowych budynku szkoły od strony Bernardyńskiej i Pl. Kościeleckich Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Plac Kościeleckich 8

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/35057/details

Operacje:
02-08-2021, 15:05
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
07-09-2021, 08:57
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka