Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-11/2019

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-9/2019

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji budowlano-wykonawczej mającej na celu przystosowanie obiektu UKW mieszczacego się w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 16 na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego z zakresu ochrony oraz postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pozarnej do obowiązujacych przepisów.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-7/2019

Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-4/2019

Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu projektowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 2 -dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa Kujawsko -   Pomorskiego w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet"