Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp UKW/DZP-281-U-68/2021

Świadczenie usług na stanowiskach konsultantów/specjalistów  w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/32089/details

Operacje:
24-06-2021, 09:13
publikacja: Kamila Dziewanowska
24-06-2021, 09:20
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp

Remont i przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku wpisanym do rejestru zabytków Woj. Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/790 usytuowanym przy Placu Weyssenhoffa 11 w Bydgoszczy

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/31858/details

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp, nr postępowania UKW/DZP-281-R-57/2021

Rewitalizacja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- szersze udostępnienie przestrzeni na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości w ramach projektu współfinansowanego z EFRR

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/37949

Operacje:
17-06-2021, 13:15
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-R-64/2021

Campus bez barier przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy" rozbudowa budynku dydaktycznego o szyb windy osobowej wraz  z przebudową  oraz budowa pochylni wewnętrznych dla niepełnosprawnych 

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/31340/details

Operacje:
17-06-2021, 07:14
publikacja: Agnieszka Jankowska

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-33/2021

Świadczenie usług na stanowiskach konsultantów/specjalistów
 w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/29796/details

Operacje:
28-05-2021, 08:59
publikacja: Kamila Dziewanowska
28-05-2021, 08:59
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-59/2021

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/29862/details

Operacje:
28-05-2021, 12:39
publikacja: Kamila Dziewanowska
28-05-2021, 12:40
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-63/2021

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/29787/details

Operacje:
28-05-2021, 07:17
publikacja: Kamila Dziewanowska
28-05-2021, 07:18
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-47/2021

Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów kierunków informatyka i mechatronika pomysłu projektowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 2 - dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet"

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/29785/details

 

Operacje:
27-05-2021, 22:05
publikacja: Kamila Dziewanowska
28-05-2021, 07:18
modyfikacja: Kamila Dziewanowska