Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-38/2022

Grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie zdrowotne pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Postępowanie prowadzone przez Pełnomocnika działającego w imieniu Zamawiajacego:

Mentor S.A., ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń

Osoba kontaktowa: Michał Poradzewski, e-mail: michal.poradzewski@mentor.pl

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM STRONY PEŁNOMOCNIKA POD ADRSEM:

https://mentor.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-25/2022

Dostawa i montaż mebli na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRSEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/627044

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-21/2022

Dostawa i montaż mebli do Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/615776.

Operacje:
20-05-2022, 10:22
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
20-05-2022, 15:05
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-1/2022

Usługa zaprojektowania, wykonania i utrzymania systemu informatycznego w ramach projektu współfinansowanego z UE  „Stawiamy na rozwój UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/566715

 

 

Operacje:
26-01-2022, 19:15
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-130/2021

Usługa zaprojektowania, wykonania i utrzymania systemu informatycznego w ramach projektu współfinansowanego z UE „Stawiamy na rozwój UKW”.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/43276/details

Operacje:
27-10-2021, 12:19
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
27-10-2021, 12:19
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka