Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-142/2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu sieciowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Operacje:
23-11-2020, 20:15
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-152/2020

Usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UWAGA MODYFIKACJA SIWZ!

Operacje:
16-11-2020, 11:27
publikacja: Kamila Dziewanowska
18-11-2020, 13:31
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-144/2020

Dostawa serwerów na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Operacje:
12-11-2020, 13:43
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-133/2020

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej : układ grzewczy do produkcji kryształów metoda LPE/MPD

postępowanie prowadzone na platformie Open Nexus dostępne pod linkiem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/393525

Operacje:
06-11-2020, 10:08
publikacja: Agnieszka Jankowska
06-11-2020, 13:18
modyfikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-136/2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Operacje:
03-11-2020, 16:49
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-141/2020

Dostawa pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi)

Operacje:
03-11-2020, 13:08
publikacja: Agnieszka Malinowska