Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-48/2018

Usługi: Zadanie 1 opracowania oprogramowania wykonawczego  wraz z opracowaniem i dostawą prototypu układu akwizycji danych i sterowania wraz z przekazaniem kodów źródłowych,

Zadanie 2 opracowania specjalistycznego oprogramowanie do systemu pomiarowego,

Zadanie 3 opracowania graficznego interfejsu użytkownika,

Zadanie 4. opracowania specjalistycznego oprogramowania do systemu pomiarowego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-47/2018

Przedłużenie licencji na posiadane przez Zamawiającego urządzenia Cisco IronPort (Email Security Appliance) C370 wraz z usługą wsparcia technicznego i serwisem producenta.

 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-44/2018

Sukcesywna dostawa srodków czystosci na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-43/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-42/2018

1.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia laboratoryjne, oraz wyposażenie pracowni komputerowej /Sali nr 31/ w wentylację mechaniczną. 2.Przebudowa sali nr 23 wraz przebudową instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 85-033 Bydgoszcz Plac Kościeleckich 8. 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-45/2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku, przy ul. Pestalozziego 18 a, na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-34/2018

Najem urządzeń do druku kolorowego i monochromatycznego wraz z obsługą serwisową

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-41/2018

Organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu pn. „Innowacyjny Dydaktyk UKW"

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-40/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania