Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-63/2019

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz (projekt RID)

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-59/2019

Wynajem autokaru na wyjazd krajowy wraz z kierowcą dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy

 
 

Projekt Pedagogika Resocjalizacyjna- studia dualne w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-58/2019

Usługa polegająca na opiece serwisowej dla Rozwiązania indywidualnego (systemu informatycznego SIMPLE.ERP), eksploatowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym udostępnianiu Zamawiającemu przez Wykonawcę nowych wersji Oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-48/2019

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej pn."Rewitalizacja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy".

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-55/2019

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH uwaga zmiana terminu składania ofert

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-51/2019

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-53/2019

Usługa wsparcia technicznego wraz z serwisem producenta na posiadane przez Zamawiającego urządzenia Cisco UCS wraz z podzespołami oraz bibliotekę taśmową wraz z podzespołami

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-45 /2019

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz dygestorium UKW/DZP-281-D-45/2019 (ID 223086) 

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ukw  https://platformazakupowa.pl/transakcja/223086