Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-42/2019

Dostawa licencji oprogramowania STATISTICA, na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-39/2019

Wykonanie instalacji Systemu Pożaru (SSP) w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-41/2019

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-37/2019

DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-29/2019

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-20/2019

Dostawa serwerów, macierzy dyskowej oraz licencji wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-21/2019

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-25/2019

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy