Władze rektorskie

Rektor
prof. dr hab. Jacek Woźny

ul.J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel./fax: 52 341 35 33

e-mail: rektor@ukw.edu.pl

 

dyżury:

wtorek 10:00-12:00
czwartek 10:00:-12:00

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Jarosław Burczyk

ul.J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19  180
e-mail: prorektor.nauka@ukw.edu.plnauka@ukw.edu.pl

 

Dyżur:
środa 9:00-12:00

Prorektor ds. Finansów i Organizacji 
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni

ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 242

fax. 52 34 19 142

e-mail: pror@ukw.edu.pl

dyżury:

czwartek 10:00-14:00
(godzinę wizyty należy ustalać telefonicznie)

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni

ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 319

fax. 52 34 14 772

e-mail: dydaktyk@ukw.edu.pl


Dyżury:
środa 9:00-11:00
czwartek 9:00-11:00

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni

ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 144
e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl

 

Dyżury:
poniedziałek 9:00-11:00
środa 9:00-11:00