Banner. W centralnym miejscu żołnierz z karabinem. Z lewej strony logo UKW. Z prawej strony godło RP Banner. W centralnym miejscu żołnierz z karabinem. Z lewej strony logo UKW. Z prawej strony godło RP

Szkoła Legii Akademickiej

VII edycja programu Szkoły Legii Akademickiej 2024

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 178/MON z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. MON 2022 poz. 204) w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej - studenci - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  oraz pozostałych uczelni - do 31 grudnia 2023 r. mogą składać wnioski do Szkoły Legii Akademickiej.

Podobnie jak w poprzedniej edycji do programu mogą przystąpić studenci jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz absolwenci, którzy rozpoczęli szkolenie w Legii Akademickiej, posiadając status studenta i pragną kontynuować to szkolenie po ukończeniu studiów.

Nabór do pierwszego etapu szkolenia, realizowanego w ramach 28-dniowej dobrowolnej służby wojskowej organizują Wojskowe Centra Rekrutacji.

Do części teoretycznej modułu podoficerskiego może przystąpić student, który odbył służbę wojskową (złożył przysięgę wojskową lub zaliczył moduł podstawowy w poprzednich edycjach programu i posiada stopień wojskowy szeregowego). Wnioski o przystąpienie do modułu podoficerskiego, wg wzoru określonego w załączniku nr 1, od studentów UKW i innych uczelni, przyjmuje do dnia 10 lutego 2024 r., pani Aleksandra Żarkowska - sekretariat Prorektora ds. Finansów i Organizacji,  ul. Chodkiewicza 30, pok. 104, (gmach główny uczelni), tel. 52-34-19-242, e-mail: pror@ukw.edu.pl.

Zorganizowanie grupy szkoleniowej będzie zależało od ilości zgłoszeń i zlecenia realizacji zadania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kontakt:

  • Koordynator edukacji wojskowej studentów w ramach Szkoły Legii Akademickiej w UKW: mgr inż. Tadeusz Błażejewski – Biuro ds. Obronnych UKW, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, pok. 15 (w dniach środa - piątek, w godzinach 7:30 – 14:00), tel. 606-307-624, 52-321-61-91 wew.47; e-mail: blazejewski@ukw.edu.pl oraz mgr inż. Maciej Sandomierz tel. 603-392-786, 52-321-61-91 wew.47,
  • Administracja Szkoły Legii Akademickiej w UKW: mgr Aleksandra Żarkowska – Sekretariat Prorektora ds. Finansów i Organizacji, ul. Chodkiewicza 30, gmach główny, pok. 104, tel. 52-34-19-242, e-mail: pror@ukw.edu.pl.