Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Administracyjno-Gospodarczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
budynek F, pokoje 2-5

tel. 52 34 19 276 lub 52 34 19 365
fax: 52 34 17 055
e-mail:dag@ukw.edu.pl
Kierownik - mgr Alicja Wnuk-Lipińska

Główne zadania Działu Administracyjno-Gospodarczego:

 • ubezpieczenie i ewidencja majątku uczelni,
 • prowadzenie dokumentacji prawnej obiektów i gruntów UKW,
 • przygotowywanie umów w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz umów zleceń,
 • zlecanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • utylizacja sprzętu komputerowego, AGD i RTV,
 • utylizacja odczynników chemicznych,
 • usługi tapicerskie, pralnicze, krawieckie i inne,
 • zlecanie wykonania pieczątek i pieczęci urzędowych,
 • wystawianie faktur najemcom i dzierżawcom oraz rozliczanie przychodzących faktur,
 • wycinka drzew na terenach UKW,
 • sprzedaż kart zbliżeniowych,
 • organizowanie pracy kierowcom (transport),
 • sporządzanie grafików portierom sprzątającym i szatniarzom wraz z rozliczaniem kart pracy
 • organizowanie pracy pracownikom gospodarczym, sprzątającym.
 • gospodarka wyposażeniem użytkowym obiektów,
 • prowadzenie książek inwentarzowych.