Plany zajęć

Administracja

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

zajęcia odbywaja się w budynku przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12 (Instytut Nauk Politycznych)

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Biologia

zajęcia na kierunku biologia odbywają się przy al. Osollińskich 12 i ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek F.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Biotechnologia

zajęcia na kierunku biotechnologia odbywają się przy ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek F.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

zajęcia dziennikarstwa i komunikacji społecznej osbywają się przy pl. Koscieleckich 8 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

zajęcia na kierunku edukacja artystyczna odbywają się przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Ekonomia

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Filologia angielska

zajęcia na kierunku filologia angielska odbywaja się przy. ul. Grabowej 2.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Filologia sp. germanistyka

zajęcia na kierunku filologia sp. germanistyka odbywaja się przy. ul. Grabowej 2.

studia stacjonarne

Filologia polska

zajęcia na kierunku filologia polska odbywają się przy ul. Jagiellońskiej 11.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Filologie obce (lingwistyki stosowane)

zajęcia na kierunku lingwistyka stosowana odbywają się przy. ul. Grabowej 2. 

studia stacjonarne

Filologia rosyjska

zajęcia na kierunku filologia rosyjska odbywaja się przy. ul. Grabowej 2.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Filozofia

zajęcia na kierunku filozofia odbywają się przy ul. M. K. Ogińskiego 16 i pl. Kościeleckich 8.

studia stacjonarne

Fizyka

zajęcia na kierunku fizyka odbywają się przy ul. Powstańców Wlkp. 2

studia stacjonarne

Geografia

zajęcia na kierunku geografia odbywają się przy pl. Kościeleckich.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Historia

zajęcia na kierunku historia odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12.

studia stacjonarne

Humanistyka drugiej generacji

zajęcia na kierunku humanistyka drugiej generacji odbywają się przy ul. Szymanowskiego 3 85-074 Bydgoszcz 

studia stacjonarne 

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

zajęcia na kierunku informacja naukowa i bibliotekozanwstwo odbywają się przy ul.K. Szymanowskiego 3

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Informatyka

zajęcia na kierunku informatyka odbywają się przy ul. M. Kopernika 1.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

zajęcia odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12. 

studia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

zajęcia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa odbywają się przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Inżynieria materiałowa

zajęcia na kierunku inżynieria materiałowa odbywają się przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne

Inżynieria Techniczno-Informatyczna

zajęcia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna odbywają się przy ul. J. K.  Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Językoznawstwo

zajęcia na kierunku językoznawstwo odbywają się przy ul. Jagiellońskiej 11.

studia stacjonarne

Kulturoznawstwo

zajęcia na kierunku kulturoznawstwo odbywają się przy ul. Jagiellońskiej 11.

studia stacjonarne

Literaturoznawstwo

zajęcia na kierunku językoznawstwo odbywają się przy ul. Jagiellońskiej 11.

studia stacjonarne

Logopedia

zajęcia na kierunku pedagogika odbywają się głównie w budynkach przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Matematyka

zajęcia na kierunku matematyka odbywają sie przy pl. Weysenhoffa 11.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Mechatronika

zajęcia na kierunku mechatronika odbywają się przy ul. M. Kopernika 1.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Ochrona środowiska

zajęcia na kierunku ochrona środowiska odbywają się przy ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek F i al. Osollińskich 12.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Pedagogika

zajęcia na kierunku pedagogika odbywają się głównie w budynkach przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Pedagogika wczesnoszkolna

zajęcia na kierunku pedagogika odbywają się głównie w budynkach przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Politologia

zajęcia na kierunku odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Praca socjalna

zajęcia na kierunku praca socjalna odbywają się głównie w budynkach przy ul. J. K. Chodkiewicza 30.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Przewodnictwo i Pilotaż Turystyczny

zajęcia kierunku przewodnictwo i pilotaż turystyczny odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12

studia stacjonarne

Psychologia

zajęcia na kierunku psychologia odbywają się przy ul. L. Staffa 1.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Regionalistyka europejska

zajęcia na kierunku regionalistyka europejska odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12. 

studia stacjonarne

Rewitalizacja dróg wodnych

studia stacjonarne

Socjologia

zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się w budynkach UKW przy ul. M. K. Ogińskiego 16 oraz ul. K. Szymanowskiego 3 (Biblioteka UKW).

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe

zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12

studia stacjonarne

Turystyka i rekreacja

zajęcia na kierunku turystyka i rekreacja odbywają się przy ul. Mińskiej 15.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Wojskoznawstwo

zajęcia kierunku wojskoznawstwo odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12

studia stacjonarne

Wychowanie fizyczne

zajęcia na kierunku wychowanie fizyczne odbywają się przy ul. Sportowej 2.

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

zajęcia na kierunku ochrona dóbr kultury odbywają się przy ul. ks. J. Poniatowskiego 12.

studia stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

zajęcia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku odbywają się przy ul. Mińskiej 15

studia stacjonarne

Zarządanie przyrodą

studia stacjonarne