Plany zajęć

Plany zajęć dla studentów stacjonarnych (dziennych) publikowane są w systemie USOSweb. Studenci, którzy pierwszy raz podejmują studia na UKW logują się z wykorzystaniem danych dostępowych do systemu rekrutacyjnego. Studenci starszych roczników logują się na nim podając swój numer PESEL (login) oraz numer i serię dowodu osobistego (hasło). System ten pozwoli Wam nie tylko sprawdzić plan zajęć, ale i oceny, pełni bowiem rolę elektronicznego indeksu (w którym prowadzący zajęcia wpisują wyniki z egzaminów i zaliczeń). Studenci niestacjonarni (zaoczni) planów zajęć powinni szukać na stronie internetowej kierunku. Oceny i inne ważne informacje zawarte będą dla nich również w USOSweb.

Plany zajęć dla studentów niestacjonarnych (zaocznych) publikowane są najczęściej na stronach jednostek - Wydziałów i Instytutów, które prowadzą dany kierunek.

Plany następujących kierunków są umieszczone w systemie USOSweb

  • psychologia,
  • pedagogiki,
  • praca socjalna,
  • logopedia,
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.