Dział Płac

Dział Płac czynny:  

 • poniedziałek: 9.00-15.00
 • wtorek: 9.00-15.00
 • środa: 9.00-15.00
 • czwartek: DZIAŁ NIECZYNNY
 • piątek: 9.00-15.00

Adres:

 • ul. J.K. Chodkiewicza 30 (pawilon), 85-064 Bydgoszcz

Pracownicy:

 • kierownik
  mgr Iwona Popiela-Lica
  pokój 26, tel. 52 34 19 183
  e-mail: popiela-lica.place@ukw.edu.pl
 • specjalista ds. pracowników naukowo-dydaktycznych
  mgr Wioletta Niedbała
  pokój 21, tel. 52 34 19 210
  e-mail: niedbala.place@ukw.edu.pl
 • specjalista ds. pracowników naukowo-dydaktycznych
  lic. Marzena Grądkowska
  pokój 21, tel. 52 34 19 210
  e-mail: gradkowska.place@ukw.edu.pl
 • specjalista ds. pracowników naukowo-dydaktycznych
  inż. Anna Michalska
  pokój 21, tel. 52 34 19 210
  e-mail: michalska.place@ukw.edu.pl
 • specjalista ds. pracowników administracji
  mgr Kamila Prądzyńska
  pokój 21, tel. 52 34 19 283
  e-mail: pradzynska.place@ukw.edu.pl
 • specjalista ds. pracowników obsługi i pracowników szkoły ISOB
  mgr Marzena Piechocka-Cyrklaff
  pokój 21, tel. 52 34 19 112
  e-mail: cyrklaff.place@ukw.edu.pl
 • specjalista ds. pracowników na umowach cywilno-prawnych oraz pracowników naukowo-technicznych i biblioteki
  mgr Magdalena Bunda
  pokój 20, tel. 52 34 19 109
  e-mail: bunda.place@ukw.edu.pl
 • referent ds. pracowników na umowach cywilno-prawnych
  mgr inż. Agnieszka Rudowicz
  pokój 20, tel. 52 34 19 109
  e-mail: rudowicz@ukw.edu.pl

Zakres działania:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w zakresie osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz wszelkich rozliczeń z pracownikami wynikającymi ze stosunku pracy lub wynikającymi z dodatkowych umów zawartych z pracownikami.
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list wypłat oraz prowadzenie imiennych kartoteki wynagrodzeń pracowników uczelni.
 • Przygotowywanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej oraz danych do planów i analiz kosztów wynagrodzeń.
 • Prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowniczym na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz z Urzędami Skarbowymi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z Regulaminem Pracy UKW, wydanym Zarządzeniem Rektora AB Nr 48/2003/2004 z 1 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Zarządzenie Rektora UKW Nr 84/2006/2007 z 2 lipca 2007 r.)