Biotechnologia

o jednostce

Kierunek Biotechnologia został uruchomiony w 2008 roku początkowo jako studia I stopnia. Starania kadry naukowo-dydaktycznej związanej blisko z biotechnologią sprawiły, że od roku 2014 absolwenci studiów licencjackich kierunku Biotechnologia mogą dalej rozwijać swoje pasje na studiach magisterskich. Kadrę naukową odpowiedzialną za realizację efektów kształcenia na kierunku Biotechnologia stanowią głównie pracownicy Instytutu Biologii Eksperymentalnej, skupieni w następujących jednostkach: Zakładzie Biotechnologii, Zakładzie Biochemii i Biologii Komórki, Katedrze Genetyki, Zakładzie Immunobiologii, Zakładzie Mikrobiologii oraz Katedrze Fizjologii i Toksykologii. Realizacja licznych praktycznych zajęć laboratoryjnych umożliwia zyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z takich obszarów nauki jak: biotechnologia przemysłowa, inżynieria procesowa, biotechnologia w ochronie środowiska, mikrobiologia przemysłowa, biochemia białek w tym biokatalizatorów, biologia molekularna, genetyka molekularna i populacyjna, immunologia, biotechnologia i fizjologia zwierząt. W trakcie studiów zrealizowane są również praktyki studenckie w wybranych zakładach produkcyjnych oraz instytutach badawczych, które umożliwią wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i dalsze rozwinięcie swoich zainteresowań jak również nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Studiując Biotechnologię na UKW można również zrealizować część toku studiów w jednej z zagranicznych uczelni w ramach programu ERASMUS+.

Kontakt

Al. Ossollińskich 12, 85-093 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl
pokój nr 101, 1 piętro