Biuro ds. Stopni

Aktualności

Koszty przewodu doktorskiego

ETIUDA 8

Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

Biuro ds. Stopni zaprasza do kontaktu

Wszelkie pytania dotyczące nowych i starych procedur dotyczacych postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora, a także nostryfikacji stopni naukowych można przesyłać na adres bs@ukw.edu.pl.

Dla studentów studiów doktoranckich Biuro ds. Stopni organizuje dodatkowe spotkania informacyjne (dla grup studentów) oraz indywidualne konsultacje. 

Baza recenzentów

Rada Doskonałości Naukowej tworzy bazę kandydatów na recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Komunikat RDN

Wniosek o wyznaczenie promotora (studia doktoranckie)

Zarządzenie Nr 12/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wyznaczenie promotora wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Osoba będąca słuchaczem studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów kierowany do kierownika studiów doktoranckich przed zakończeniem trzeciego roku studiów. Wzór wniosku określa zarządzenie rektora.

Jednolity System Antyplagiatowy - szkolenie

9 października 2019 roku (środa) o godz. 9:30 w Bibliotece UKW odbyło się szkolenie

JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – JAK INTERPRETOWAĆ WYNIK OTRZYMANY PO API?

Osoby zainteresowane prezentacją ze szkolenia lub rozszerzonym kontem JSA dla promotora proszone są o kontakt z właściwym kolegium lub Biurem ds. Stopni.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne z dniem 24 czerwca 2019 roku.