Biuro ds. Stopni

Aktualności

Odwołanie obrony rozprawy doktorskiej mgr.Dominika Traczykowski (pedagogika)

Przewodnicząca Rady Dziedziny Nauk Społecznych zawiadamia, iż  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Traczykowskiego, zaplanowana na dzień 28.01.2020 roku o godz. 13.00, została odwołana. Nowy termin obrony rozprawy doktorskiej nie został jeszcze wyznaczony.

ETIUDA 8

Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca?

  1. Nie posiada stopnia naukowego doktora;
  2. Zobowiąże się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania;
  3. Jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub ma otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora;

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

Biuro ds. Stopni zaprasza do kontaktu

Wszelkie pytania dotyczące nowych i starych procedur dotyczacych postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora, a także nostryfikacji stopni naukowych można przesyłać na adres bs@ukw.edu.pl.

Dla studentów studiów doktoranckich Biuro ds. Stopni organizuje dodatkowe spotkania informacyjne (dla grup studentów) oraz indywidualne konsultacje. 

Obrony rozpraw doktorskich w styczniu 2020 roku

W styczniu na UKW odbędzie się 6 publicznych obron rozpraw doktorskich:

  1. mgr. Adama Sokołowskiego
  2. mgr. Dominika Traczykowskiego
  3. mgr. Jarosława Ocalewskiego
  4. mgr Aleksandry Wolskiej
  5. mgr. Pawła Bielickiego
  6. mgr. Piotra Kulpy.

Godziny otwarcia biura w okresie świątecznym

Od 23 grudnia do 27 grudnia 2019 roku Biuro ds. Stopni jest nieczynne.

 

Obrona rozprawy doktorskiej: 26 listopada 2019 roku

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie pedagogika odbedzie się 26 listopada 2019 roku  o  godzinie 8.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Obrona dotyczy rozprawy doktorskiej Pani Moniki Litwinow pt.:„Wartości doświadczane przez dzieci w toku edukacji innowacyjnej w przedszkolu” przygotowywanej pod opieką prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej oraz  dr. Kazimierza Czerwińskiego.

Baza recenzentów

Rada Doskonałości Naukowej tworzy bazę kandydatów na recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Komunikat RDN

Wniosek o wyznaczenie promotora (studia doktoranckie)

Zarządzenie Nr 12/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wyznaczenie promotora wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Osoba będąca słuchaczem studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów kierowany do kierownika studiów doktoranckich przed zakończeniem trzeciego roku studiów. Wzór wniosku określa zarządzenie rektora.

Jednolity System Antyplagiatowy - szkolenie

9 października 2019 roku (środa) o godz. 9:30 w Bibliotece UKW odbyło się szkolenie

JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – JAK INTERPRETOWAĆ WYNIK OTRZYMANY PO API?

Osoby zainteresowane prezentacją ze szkolenia lub rozszerzonym kontem JSA dla promotora proszone są o kontakt z właściwym kolegium lub Biurem ds. Stopni.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne z dniem 24 czerwca 2019 roku.