Biuro ds. Stopni

Aktualności

Koszty przewodu doktorskiego

ETIUDA 8

Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

Biuro ds. Stopni zaprasza do kontaktu

Wszelkie pytania dotyczące nowych i starych procedur dotyczacych postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora, a także nostryfikacji stopni naukowych można przesyłać na adres bs@ukw.edu.pl.

Dla studentów studiów doktoranckich Biuro ds. Stopni organizuje dodatkowe spotkania informacyjne (dla grup studentów) oraz indywidualne konsultacje. 

Baza recenzentów

Rada Doskonałości Naukowej tworzy bazę kandydatów na recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Komunikat RDN