Biuro ds. Stopni

ETIUDA 8

Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca?

  1. Nie posiada stopnia naukowego doktora;
  2. Zobowiąże się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania;
  3. Jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub ma otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora;

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

W ramach konkursu ETIUDA 8 należy zaplanować środki finansowe na: