Biuro ds. Stopni

PRELUDIUM BIS 2 dla promotorów

Planowany termin spotkania informacyjnego: 27 października 2020 roku, godz. 9:00, Sala Senatu

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS 2 (nabór 2021/2022).

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej. W związku z tym w konkursie na doktoranta w przypadku PRELUDIUM BIS 2 nie mogą brać udziału doktoranci, którzy rozpoczynają kształcenie w szkołach doktorskich w roku akademickim 2020/2021).

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości:

  • 5 tys. zł do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
  • 6 tys. zł po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2021 r.

Wsparcia w zakresie planu zarządzania danymi w projekcie udziela Biblioteka UKW: https://biblioteka.ukw.edu.pl/plan-zarzadzania-danymi/