Biuro ds. Stopni

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Zielińskiej Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Zielińskiej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Zielińskiej

Rozprawa doktorska nt.: "Między odrzuceniem a afirmacją. Kobieta w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Ireneusza Szczukowskiego, prof. uczelni.

Publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Zielińskiej odbędzie się dnia 13 listopada 2020 roku o godz. 11.00

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc0ca330fe224e5c83cb76edc8ac0ac4%40thread.tacv2/1604910315864?context=%7b%22Tid%22%3a%223ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4%22%2c%22Oid%22%3a%22ff31c661-06ad-4613-bd83-241f788634d9%22%7d