Biuro ds. Stopni

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdalena Al-Sayadi Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdalena Al-Sayadi

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdalena Al-Sayadi

Rozprawa doktorska nt.: "Gramatical and lexical structure and the analysis of selected communication aspects in teh Khouban dialect in Yemen (Struktura gramatyczno-leksykalna i analiza wybranych aspektów komunikacyjnych w dialekcie Khouban w Jemenie)" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Jerzego Łaciny, prof. uczelni.

Publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Al-Sayadi odbędzie się dnia 27 listopada 2020 roku o godz. 12.00

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5ecddd80502c4ab7a85d525747648016%40thread.tacv2/1606297725799?context=%7b%22Tid%22%3a%223ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4%22%2c%22Oid%22%3a%22ff31c661-06ad-4613-bd83-241f788634d9%22%7d