Biuro ds. Stopni

Obrona doktorska mgr. Waldemara Szeflińskiego Obrona doktorska mgr. Waldemara Szeflińskiego

Obrona doktorska mgr. Waldemara Szeflińskiego

Rozprawa doktorska mgra Waldemara Szeflińskiego pt. Semantyczno-derywacyjna analiza antroponimów w komedii Arystofanesa pt. „Acharnejczycy” i ich przekładów na język angielski i polski przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Krystyny Tuszyńskiej (UAM).

Publiczna obrona doktorska odbędzie się dnia 16 lutego 2021 roku o godz. 10.00.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a261dde28a0e640408016cc90a922a9e2%40thread.tacv2/1612774184453?context=%7b%22Tid%22%3a%223ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4%22%2c%22Oid%22%3a%222a9bac76-cfc3-4b47-a817-a5f5997ab3d8%22%7d

W przypadku wystąpienia problemów z aplikacją Teams, proszę dzwonić pod nr tel. 695 970 106 (Włodzimierz Piekut).

Streszczenie i recenzje: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/biuro-ds-stopni/obrony/62915

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece UKW.

Szczegóły w zawiadomieniu.