Biuro ds. Stopni

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Adama Dudziaka (25.06.2021 r. godz. 10.00) Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Adama Dudziaka (25.06.2021 r. godz. 10.00)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Dudziaka (25.06.2021 r. godz. 10.00)

Rozprawa doktorska  mgr. Adama Dudziakaw dyscyplinie nauki o polityce i administracji nt.: „Straże gminne/miejskie w systemie    bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie kujawsko-pomorskim po 1989 roku” przygotowana pod opieką naukową dr hab. Pawła Malendowicza.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Dudziaka odbędzie sie 25 czerwca 2021 roku o godz. 10.00.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu  i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6-bAu0Gcj9lzpnwqypqv8qzOLinbx5VG263wjWbSwSI1%40thread.tacv2/1623407865006?context=%7b%22Tid%22%3a%223ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4%22%2c%22Oid%22%3a%2233ed4715-a8bd-4e6d-8b89-588b28f49d5d%22%7d

W celu prawidłowego uruchomienia należy skopiować link i wkleić do okna przeglądarki internetowej.

W przypadku wystąpienia problemów z aplikacją Teams proszę dzwonić pod nr tel. 695 970 106 (Włodzimierz Piekut).

Streszczenie i recenzje: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/biuro-ds-stopni/obrony/63017

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece UKW oraz w Biurze ds. Stopni.

Szczegóły w zawiadomieniu.