Biuro ds. Stopni

System antyplagiatowy

Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdza ją przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 188. ust. 4.).

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. System jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Podstawowe konto jest powiązane z kontem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Konto rozszerzone JSA dla użytkownika zakłada Administrator systemu z UKW. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania się do systemu.

W sprawie założenia konta prosimy o kontakt z Biurem ds. Stopni (rozprawy doktorskie).

Biuro ds. Stopni udostępnia prezentację ze szkolenia JSA, które odbyło się na UKW w październiku 2019 roku.