Biuro ds. Stopni

System antyplagiatowy

Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdza ją przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 188. ust. 4.).

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. System jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

JSA na UKW jest powiązany z Archiwum Prac (dawniej Archiwum Prac Dyplomowych).

https://www.apd.ukw.edu.pl/

Konto rozszerzone JSA dla użytkownika zakłada Administrator systemu z UKW. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania się do systemu. W sprawie założenia konta prosimy o kontakt z Biurem ds. Stopni (rozprawy doktorskie).

Interpretacja raportu w JSA (2021)

Kurs online przeznaczony dla użytkowników Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Obejmuje praktyczne aspekty interpretacji raportu z badania pracy:

Szkolenie online JSA: NAVOICA (link otwiera się w nowym oknie)